'Language of Binding Thesaurus' helpt terminologie boekbanden standaardiseren

Band waarbij kleine delen van de perkamenten bekleding ontbreken

Het Engelse onderzoekscentrum Ligatus (Univerity of Arts London) heeft de online Language of Binding Thesaurus (LoB) gepubliceerd. Het naslagwerk is het resultaat van de jarenlange ervaring van het centrum met historische boekbanden. De thesaurus beschrijft een ​​consistent vocabulaire dat van pas komt voor iedereen die met oude boekbanden werkt. Een internationale groep van experts en conservatoren droeg eraan bij.

Doel van de thesaurus is te komen tot een meer consistente beschrijving van boekbanden. Hij is opgebouw rond begrippen (zoals onderdelen van de band, materialen of technieken) die door een of meer talen termen (labels) kunnen worden uitgedrukt. Zo kunnen voor één concept in het verleden verschillende termen zijn gebruikt. Ook is er ruimte voor benamingen in andere talen.

Op het moment bevat de thesaurus voornamelijk labels in het Engels, maar aan de vertaling ervan is al begonnen. Ook zijn er plannen voor het toevoegen van illustraties. Software-applicaties kunnen de thesaurus nu al als opendatabron gebruiken. Dit najaar verschijnt bovendien Coming to Terms: guidelines for the description of historical bindings, een papieren editie van het naslagwerk.

Nederlandse termen

In de Schadeatlas bibliotheken die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vorig jaar uitgaf vindt u een beknopte terminologie van de onderdelen van het boek.

In dit kader ook niet te versmaden: Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Uit 1992 maar sinds enkele jaren integraal online beschikbaar bij de Nederlandse KB.

Schematische weergaves van een boek met aanduiding onderdelen

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-08-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)