Materiaal van 'The Stationers' Company' wordt gedigitaliseerd

tekening van mensen die een boek printen met een drukpers

Het volledige bezit van de Britse Stationers' company wordt gedigitaliseerd en gepubliceerd. De collectie wordt door academici beschreven als een van de meest belangrijke collecties rond boekdrukken, publiceren en verkopen.

De 'Stationers' Company' ontstond in de middeleeuwen toen verschillende auteurs van manuscripten besloten om hun krachten te bundelen. Samen zetten ze, niet ver van St Paul's Cathedral, verschillende stalletjes of 'stations' op waar ze hun diensten verkochten. Wanneer de boekdrukkunst haar intrede deed, besloten de 'stationers' mee te evolueren. 

Omdat de Company mee aan de wieg stond van het gebruik van de drukpers is het noodzakelijk dat documenten uit deze tijd verder blijven bestaan.

De documenten zullen worden gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor een wereldwijd publiek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-10-2015
  • |
  • Cynthia Buts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)