De panoramavrijheid: een nieuwe uitzondering in het Belgisch auteursrecht

Het Atomium

Dankzij een nieuwe uitzondering in het auteursrecht kan iedereen voortaan zijn zelfgemaakte foto’s van kunstwerken op openbare plaatsen of van gebouwen zoals het MAS of het Atomium vrij op het internet plaatsen. Ook erfgoedinstellingen kunnen gebruikmaken van deze nieuwe ‘panoramavrijheid’, mits aan de voorwaarden is voldaan.

De uitzondering werd ingevoerd door de wet van 27 juni 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. Op vraag van FARO formuleerde advocaat Joris Deene van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving een interpretatief advies over de panoramavrijheid.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-10-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)