Repertorium Belgische landbouwpers in ODIS

De gespecialiseerde pers voor landbouw en plattelandwon aan belang vanaf het midden van de negentiende eeuw. Parallel met de uitbreiding van het stemrecht, de forse expansie van boerenorganisaties en de ontwikkeling van een kennisnetwerk tussen wetenschap en landbouwers, groeide het aantal tijdschriften exponentieel. Zowat de hele rurale samenleving werd voorzien van een eigen periodiek.

CAG en ICAG maakten een repertorium op van deze Belgische landbouwpers. Het omvat in totaal 965 periodieken die in België zijn verschenen voor en over landbouw en platteland, vanaf het einde van de achttiende tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

Klik hier voor een beknopte toelichting over het project. De fiches met inhoudelijke en vormelijke informatie zijn integraal te raadplegen in de ODIS webdatabank.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-02-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)