Terugblik op het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

Overlegplatform 8 mei 2017

Op 8 mei organiseerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. Deze zevende editie vond plaats op twee locaties in Antwerpen: AMUZ en Museum Plantin-Moretus. Achtenzestig medewerkers van zeer uiteenlopende instellingen en organisaties schreven zich in voor dit sectorevenement.

Hieronder volgt een kort verslag van deze dag.

Veiligheid en preventie

  • Diefstal in bibliotheken. Kunnen we het voorkomen?

   Theo Vermeulen (KB Den Haag)

   In zijn presentatie gaf Theo Vermeulen een antwoord op de vraag of we diefstal in bibliotheken kunnen voorkomen? Aan de hand van enkele spraakmakende voorbeelden gaf hij tal van nuttige tips om je als organisatie te wapenen tegen diefstal. Diefstal is namelijk niet gewoon pech: door de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen, kan je het voorkomen. Dergelijke tips en maatregelen zijn terug te vinden in zijn presentatie en in de brochure ‘Handreiking diefstal in archieven’.

   Presentatie openen in SlideShare

  • DICE: een calamiteitendatabank voor Vlaanderen

   Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

   In avant-première stelde Anne-Cathérine Olbrechts de Vlaamse versie van de Databank Incidenten Cultureel Erfgoed voor. De beveiligde databank voor erfgoedbeheer werd ontwikkeld door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland. FARO is de aanbieder van deze calamiteitendatabank voor Vlaanderen, die tegen begin 2018 operationeel zal zijn. Anne-Cathérine sloot haar presentatie af met een oproep aan de sector om zich aan te melden voor de testfase die dit najaar zal plaatsvinden.

   Presentatie openen in SlideShare

Beleid

  • Collectiewijzer 2.0

   David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

   De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zal in 2017-2018 werken aan een verbetertraject voor de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Deze bevat de eerste uitgebreide veldtekening van instellingen met bibliothecair erfgoed in Vlaanderen en Brussel, maar dateert uit 2007. Nu is het tijd voor een update van de gegevens en een upgrade van de ontsluiting. Een nieuw datamodel, een aangepast databeheer, een vernieuwde interface en de mogelijkheid tot waardering van collecties moeten hier voor zorgen.

   Presentatie openen in SlideShare

  • Een nieuw decreet: nieuwe kansen voor erfgoedbibliotheken?

   Bruno Vermeeren (VVBAD) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

   Bruno Vermeeren en Eva Wuyts stelden het nieuwe cultureelerfgoeddecreet en de kansen die hieraan verbonden zijn voor erfgoedbibliotheken voor. De herziening van het decreet verliep via een participatief traject waarin VVBAD, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en OCE optraden als belangenbehartigers. Na een korte samenvatting van het nieuwe decreet volgde een toelichting van de implicaties voor erfgoedbibliotheken. Zo kunnen erfgoedbibliotheken eindelijk werkingsmiddelen aanvragen, maar gelden er strikte voorwaarden waardoor het aantal bibliotheken die in aanmerking komen vrij beperkt is. Zo omschrijft artikel 48 dat erfgoed de kerntaak moet zijn, terwijl het gros van de erfgoedbibliotheken ook in een ander domein werkzaam. Het nieuwe decreet is voor de erfgoedbibliotheken een bank vooruit, maar ze zitten nog niet op de eerste rij. Gelukkig kunnen erfgoedbibliotheken wel een beroep doen op projectmiddelen.

   Presentatie openen in SlideShare

  • Een nieuw beleidsplan voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

   Team van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

   Als afsluiter van de voormiddag presenteerden de voorzitter en de staf van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de ideeën voor een nieuw beleidsplan. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek positioneert zich als dé dienstverlenende organisatie voor de subsector van erfgoedbibliotheken. Ze wil bibliotheken ondersteunen in vier kerndomeinen: collectiebeleid, digitale bibliotheek, bibliografische ontsluiting en conservering. Dit wil ze waarmaken aan de hand van netwerking, samenwerking en participatie. De voorzitter en coördinator riepen de sector op om te reageren op de plannen via een online discussie.

   Presentatie openen in SlideShare

Publiekswerking

In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit drie verschillende sessies.

  • Sessie A - Hoe typografisch en papieren erfgoed ontsluiten voor individuen en groepen?

   Odette Peterink (Museum Plantin-Moretus)

   Aan de hand van enkele beleidsdoelstellingen lichtte Odette Peterink toe hoe ze bij Museum Plantin-Moretus typografisch en papieren erfgoed ontsluiten voor individuen en groepen. Het uitdragen van het museum als internationaal centrum voor (boek)drukkunst, samenwerking en het weloverwogen gebruik van digitale mogelijkheden staan hierbij centraal. Een mooi voorbeeld is het project Cultuurvrienden.

  • Sessie B - Diversiteit en duurzaamheid toegepast binnen het Museum Plantin-Moretus

   Kris Geysen (Museum Plantin-Moretus)

   Diversiteit en duurzaamheid zijn twee belangrijke beleidsdoelstellingen binnen het Museum Plantin-Moretus. Kris Geysen, coördinator van het ecoteam, had het over de verschillende acties die het museum hanteert om duurzaam denken en handelen te stimuleren. Daarna besprak ze de diversiteit binnen het museum aan de hand van 5 personae die ze hiervoor gecreëerd hebben.

  • Sessie C - Conn3ct: een mediawijze ervaring voor boekenwurmen en smombies 

   Erwin Marcisz (Provinciale Bibliotheek Limburg) en David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

   De Provinciale Bibliotheek Limburg ontwikkelde in het kader van de interactieve tentoonstelling Conn3ct verschillende educatieve pakketten. Erwin Marcisz verduidelijkte wat mediawijsheid is en hoe ze de technologie toepassen in hun educatieve werking.

   Presentatie openen in SlideShare

   David Coppoolse besprak onder andere de multimediale aspecten van de tentoonstelling, het verhaal van de ideeën die het al dan niet gehaald hebben en waar ze inspiratie haalden voor de opbouw van de website. Multimedia wordt niet alleen ingezet om te informeren en amuseren. De expo is een sociaal medium waarbinnen je je meningen en voorkeuren deelt met andere bezoekers. Het bezoek is een mediawijze ervaring.

   Presentatie openen in SlideShare

We sloten de dag af met een rondleiding door directeur Iris Kockelberg en haar team in het vernieuwde Museum Plantin-Moretus en een receptie.

Herbeleef deze dag via het fotoalbum.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 15-05-2017
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)