Vacature: bibmedewerker en -coördinator RoSa

Logo RoSa

RoSa vzw bevordert als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen. Hierdoor draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken. RoSa doet dit door te documenteren, te informeren en te sensibiliseren.

Voor de coördinatie van haar bibwerking, is RoSa op zoek naar een fulltime bibmedewerker. RoSa beschikt over een grassroots genderbibliotheek die werd opgericht in de jaren zeventig van de vorige eeuw, in het kielzog van de tweede feministische golf. De bib maakt het hart uit van de RoSa-werking en staat in voor het opsporen, verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van informatie over gender, feminisme en gelijke kansen. RoSa bouwt een evenwichtige, relevante en unieke bibliotheekcollectie op die wordt ontsloten aan de hand van de Vrouwenthesaurus en een online-databank.

Profiel

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Geprefereerde opleiding: bibliotheekwetenschappen, cultuurwetenschap, taal- en letterkunde of geschiedenis
 • Voeling met de genderthematiek
 • Een goede pen
 • Teamspeler
 • Vlotte communicator
 • Ondernemend en zelfredzaam

Takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor de bibliotheekwerking en draagt samen met de andere medewerkers zorg voor de RoSa-bib
 • Je stuurt de bibmedewerkers aan in samenspraak met de directie en behoudt het overzicht
 • Je voert het aankoopbeleid
 • Je blijft op de hoogte van debatten, tendenzen en stromingen in de genderthematiek
 • Je bouwt in samenspraak met de directie een publiekswerking uit voor RoSa en organiseert o.m. boekvoorstellingen en debatavonden waarvoor je samenwerkt met partners
 • Je hebt hier zelf een frisse en heldere visie over
 • Je helpt de collectie ontsluiten aan de hand van de vrouwenthesaurus
 • Je onderhoudt het contact met Anet
 • Je legt contacten met relevante uitgeverijen, bibliotheken en middenveldorganisaties en bouwt partnerschappen uit
 • Je draagt redactioneel bij aan de website

De geschikte kandidaat?

Ook mensen zonder ervaring in het boekenvak of het bibliotheekwezen moedigen we aan om te solliciteren. We houden er rekening mee dat de nieuwe medewerker een dag per week vrijgesteld kan worden voor een opleiding tot bibliotheekmedewerker.

Van alle kandidaten wordt wel verwacht om in hun motivatiebrief een korte visie te geven op de bibliotheek van de 21ste eeuw en, meer specifiek, de rol van RoSa daarin.

Aan de Actiris-voorwaarden moet wel voldaan zijn (zie onder). 

De selectie gebeurt door Actiris, maar RoSa voert een voorafgaandelijke selectie uit waarbij ze haar geprefereerde kandidaten naar voor kan schuiven. Ook de definitieve knoop wordt door RoSa doorgehakt.

Vereisten Actiris

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen;
 • Gedurende ten minste zes maanden in de laatste twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris OF;
 • Uitkeringsgerechtigde werkloze zijn (of ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn door een onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan 12 jaar, of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst of bij andere ministeriële diensten) OF;
 • begunstigde zijn van het recht op maatschappelijke integratie (of gedurende minstens 6 maanden het recht op maatschappelijke integratie hebben genoten gedurende de 12 maanden die de aanwerving voorafgaan, of ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn door een onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan 12 jaar, of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst of bij andere ministeriële diensten) OF;
 • zijn recht op werkloosheidsuitkeringen geschorst zien OF;
 • een handicap hebben en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen genieten OF;
 • topatlete zijn, voorgedragen door een sportbond.

Wij bieden

Een voltijds Actiris-contract voor onbepaalde duur in een organisatie in volle ontwikkeling. Standplaats: Zennestraat, hartje Brussel. Indiensttreding is voorzien vanaf oktober 2017. Flexibiliteit op vlak van thuiswerk en glijdende uren.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief (beide max 2 A4) naar info@rosavzw.be voor 15 juli 2017.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 15-05-2017
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)