Nieuws van de DBNL - december 2017

DBNL december nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief uit 2017 van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is verschenen. Daarin is extra aandacht voor het lexicon van jeugdliteratuur. Van 1982 tot en met 2014 is het lexicon volledig aangevuld op de website. Het lexicon bestaat uit ruim 1100 lemma’s en biedt een schat aan informatie over auteurs en illustratoren van jeugdliteratuur uit binnen- en buitenland. Behalve biografische informatie wordt een schets gegeven van de belangrijkste werken van de auteur of illustrator, de thematiek van die werken en de waardering in de pers.

In de reeks nieuwe titels valt Betzy of Antwerpen in 1830 op. Het boek verscheen in 1886 onder de auteursnaam Vera Diximus, maar dit bleek later een pseudoniem van de Belgisch filoloog, historicus en bibliofiel Constant-Philipe Serrure. Dit verhaal over Antwerpen ten tijde van de oprichting van de Belgische staat was lange tijd moeilijk vindbaar voor bibliofielen. Nu staat het op DBNL.

Het Vlaamse-Nederlandse culturele tijdschrift Ons Erfdeel krijgt extra aandacht in de rubriek 'Tijdschrift in beeld'. Uniek aan Ons Erfdeel is de uitgebreide recensierubriek, die een van de meest belangrijke en volledige boekenbijlagen van Vlaanderen en Nederland is, en die ruimte biedt aan gevestigde waarden én jong talent. Van Ons Erfdeel zijn de jaargangen 5 (1961-1962) tot en met 52 (2009) te lezen in DBNL.

Over DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Klik hier om u voor de nieuwsbrief aan te melden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-12-2017
  • |
  • Charles Derre