CERL stelt HPB Database gratis open voor gebruik

Het handgedrukte boek, wie kent het niet

De HPB Database (voorheen The Hand Press Book Database) van CERL is een gestaag groeiende verzameling catalogusrecords van voorname Europese en Noord-Amerikaanse onderzoeksbibliotheken. De databank beslaat Europese items uit de periode van het handgedrukte boek (ca. 1455-1830), samengevoegd tot één bestand. Hierdoor is het mogelijk om met een enkele zoekopdracht informatie op te halen uit allerhande verschillende catalogi. Concreet: er zitten nu 7,4 miljoen bibliografische beschrijvingen in de databank, overgenomen uit 49 bestanden. De databank wordt nog regelmatig verrijkt en geüpdatet. Bovendien is het de bedoeling dat er meer en meer verwijzingen naar digitale edities van de handgedrukte boeken opgenomen worden in de databank.

De HPB Database begon in 1997 als hulpmiddel voor CERL-leden, die gegevens aan de database konden ontlenen voor hun bibliografische beschrijvingen. In de loop der jaren is gebleken dat niet alleen catalografen en bibliotheekmedewerkers, maar ook onderzoekers de databank zeer nuttig vinden. En het beste nieuws is dus dat deze databank vanaf dit jaar volledig gratis toegankelijk is.

STCV en HPB

Nog meer goed nieuws: in de loop van 2018 zal ook STCV gegevens aanleveren aan CERL, zodat deze eveneens opgenomen kunnen worden in de HPB-databank. Zo wordt Vlaanderen ook goed vertegenwoordigd in de alsmaar groeiende databank.

Het is overigens niet de eerste keer dat STCV en CERL hun handen ineenslaan voor een vruchtbare samenwerking. De gegevens over Vlaamse boekdrukkers uit STCV werden enige tijd geleden reeds aangeleverd voor de thesaurus van CERL en afgelopen zomer werden deze bijgewerkt. Ook deze thesaurus is een schat aan informatie voor catalografen en onderzoekers: hier vind je bijvoorbeeld adressen en periodes van activiteit van drukkers terug die je kunnen helpen om een boek te dateren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-01-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)