Maak kennis met onze nieuwe projectmedewerker DBNL

profiel-foto-sarah-fierens

Op 3 april volgde Sarah Fierens Charles Derre op als projectmedewerker voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Sarah studeerde Taal- en Letterkunde (Nederlands-Engels) aan de Universiteit van Antwerpen. Hier behaalde ze eveneens de master ‘literatuur van de moderniteit’ en de master ‘Engels’. Na haar opleiding heeft Sarah gewerkt als navorser/digital editor bij het Centre for Manuscript Genetics (CMG) aan de UA. Haar bewondering voor de DBNL ontstond al tijdens haar studies, waarvoor ze zowel voor letterkundige vakken als voor haar thesis regelmatig gebruik heeft gemaakt van de digitale bibliotheek.

Aanspreekpunt voor Vlaanderen

Als projectmedewerker is Sarah het aanspreekpunt voor de diverse Vlaamse actoren, neemt initiatieven die de samenwerking, overleg en het gebruik van de DBNL in Vlaanderen verhogen en coördineert en ondersteunt de aanlevering van titels vanuit de Vlaamse collecties. Ze is ook de secretaris van de werkgroepen content en rechten, en werkt mee aan de communicatie, het stimuleren van hergebruik van DBNL-data in Vlaanderen en het regelen van de Vlaamse auteursrechten. Sarah werkt hierbij nauw samen met de dienstcoördinator DBNL.

De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het volledige Nederlandse taalgebied. DBNL is een samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-04-2018
  • |
  • Sarah Fierens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)