Wijzigingen binnen Cultureelerfgoeddecreet voor het aanvraag van projectsubsidies

zakhorloge en munten

De procedures voor het aanvragen van projectsubsidies binnen het Cultureel Erfgoeddecreet zijn vereenvoudigd. Meer uitleg over deze projectsubsidies vind je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media op kunstenenerfgoed.be.

Enkele wijzigingen

De Vlaamse Gemeenschap wil cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen stimuleren om deel te nemen aan grootschalige internationale initiatieven en voorziet daarvoor subsidies voor cofinanciering. Ook voor competentieontwikkelingen zijn er mogelijkheden voor het terugbetalen van reis- en verblijfskosten voor internationale uitwisselingen. De aanvraag gebeurt vanaf nu volledig digitaal (via de webapplicatie KIOSK) en de inleverdata zijn 15 oktober 2018 en 15 maart 2019. Deze wijzigingen worden kort uitgelegd in een informatief filmpje.

Soorten projectsubsidies

  • landelijke en internationale cultureel-erfgoedprojecten die inzetten op één of meer functies, of een dienstverlenende rol voor zover deze nog niet wordt opgenomen door een door het decreet structureel gesubsidieerde organisatie, of de combinatie van beide
  • projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen
  • tussenkomsten voor internationale uitwisseling met het oog op competentieontwikkeling.

Meer informatie over de werking van projectsubsidies vindt u terug op deze website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-07-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)