Een nieuw hoofdstuk voor erfgoedbibliotheken (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

De cover van De Boekenwereld

2018 was het tiende levensjaar van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het einde van haar tweede beleidsperiode. In het oktobernummer van De Boekenwereld blikten bestuursleden, partners, bibliotheekmedewerkers en personeel in verschillende artikelen terug op enkele van onze sterkste realisaties. De komende 12 maanden lichten we er elke maand één thema uit.

Eerst vertelt coördinator Eva Wuyts hoe pas tien jaar geleden het startsein gegeven werd voor een Vlaams beleid voor erfgoedbibliotheken, met de creatie van het kwaliteitslabel en de oprichting van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (nu Vlaamse Erfgoedbibliotheken). Tot dan bevond bibliothecair erfgoed zich nog te vaak in de marge, zowel van het erfgoedbeleid als van de instellingen waartoe ze behoren.

Sindsdien is er heel wat veranderd. Erfgoedbibliotheken hebben een stem en een gezicht gekregen, ze werken vaker samen en pakken de zaken meer strategisch aan. Maar we zijn er nog lang niet, de achterstanden zijn niet weggewerkt en de wereld heeft ook niet stilgestaan. Onze organisatie wil al deze uitdagingen – van acquisitie tot zorg – samen met de bibliotheken aangaan. Lees meer over deze plannen in De Boekenwereld.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-01-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)