Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode

Open boek

De SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en Cultuurconnect, publiq en VIAA leggen hun memorandum voor, voor de nieuwe beleidsperiode van de Vlaamse Regering (2019-2024). 

 

Vertrouwen

De SARC formuleert in zijn memorandum een krachtige boodschap voor de toekomstige Vlaamse beleidsmakers: 'Geef vertrouwen aan de sectoren, want zij willen, samen met het beleid, voluit voor de toekomst gaan'.

Het presenteert acht algemene aanbevelingen - waaronder inzet op digitalisering, internationale kennisverrijking en de vernieuwingskracht van de verschillende sectoren - die worden aangevuld met sectorspeficieke aanbevelingen. Voor de kunsten- en erfgoedsector is er o.a. een focus op meer partnerschappen, diversiteit en duurzaamheid.

Digitaal

Cultuurconnect, publiq en VIAA pleiten in hun memorandum eveneens voor de digitale transformatie van de cultuursector. Alleen dan kunnen de productie, bewaring, verspreiding en verbindende rol van cultuur in overeenstemming gehouden worden met een omgeving die voortdurend verandert door technologische evoluties. Als landelijke spelers met een kernopdracht inzake digitale dienstverlening en een DNA opgebouwd rond digitale processen en digitale competenties, willen Cultuurconnect, publiq en VIAA deze transformatie onderling, maar ook samen met de Vlaamse Regering en tal van spelers op het terrein mogelijk maken. In het memorandum onderscheiden ze vier pijlers waarop samen ingezet moet worden: digitale infrastructuur, competenties, content en innovatie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-04-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)