Artikel 'Lof der digitale letteren' (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Eind 2018 verscheen een speciaal nummer van De Boekenwereld waarin we terugblikken op 10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2019 lichten we telkens één artikel uit. Deze maand neemt Sarah Fierens, onze projectmedewerker DBNL, het woord.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), heeft zich in twee decennia ontwikkeld tot dé databank voor literaire en cultuurhistorische teksten. Het beheer is toevertrouwd aan een commissie waarin de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek zetelen. 

De rijkgevulde schatkamer DBNL.org is representatief voor de letterkunde, taalkunde en de bredere cultuurgeschiedenis van het hele Nederlandse taalgebied. Zo draagt dit hoogkwalitatieve digitaliseringsproject bij aan het behoud van Nederlandstalig cultureel erfgoed en het versterken van de positie van de Nederlandse taal en cultuur.

Een van de krachtlijnen voor de nieuwe beleidsperiode speelt in op de vaststelling dat de  DBNL minder gebruikers kent in Vlaanderen dan in Nederland en dat er relatief gezien minder Vlaams materiaal beschikbaar is. Daarom: meer Vlaanderen in DBNL, meer DBNL in Vlaanderen als krachtlijn voor de toekomst. 

Lees meer over de DBNL in dit artikel van De Boekenwereld.

Vorige artikels in deze reeks.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-07-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)