Digital Heritage Online: sleutel tot de digitale schatkist van KU Leuven Bibliotheken

Postkaarten Digital Heritage Online

Met Digital Heritage Online lanceert KU Leuven Bibliotheken een nieuw gebruiksvriendelijk platform voor haar gedigitaliseerde collecties. Dit platform bouwt voort op Limo, via de collectiepagina’s – ook wel “Collection Discovery” genoemd – kan de gebruiker grasduinen in gedigitaliseerd erfgoed materiaal, los van alle andere (fysieke en elektronische) bronnen en materialen in het Limo zoekplatform. De werken zijn gegroepeerd in collecties per thema, bewaarplaats en materiaaltype. Daarnaast kan via het Limo zoekscherm gericht gezocht worden naar naar individuele stukken of volledige collecties.


Recent gedigitaliseerd erfgoed wordt afzonderlijk in de kijker gezet, zodat regelmatige bezoekers van het platform meteen geattendeerd worden op nieuwe “ontginningsgronden”.


KU Leuven Bibliotheken maakt al jarenlang werk van een hoogwaardige digitalisering van haar erfgoedobjecten, voornamelijk oude drukken, handschriften en prenten. Via verschillende digitaliseringsprojecten, soms op eigen initiatief, soms in het kader van een samenwerking met (institutionele en onderzoeks-)partners in binnen- en buitenland, werden intussen al meer dan 85.000 erfgoedobjecten gedigitaliseerd. Maar al die digitale beelden op een gebruiksvriendelijke manier ontsluiten voor een veelheid aan gebruikers en geïnteresseerden, gaat veel verder dan het enkel en alleen maar voor de lens brengen of – als dat vanuit conserveringsoogpunt verantwoord is – onder de glasplaat leggen van een boek of document.


Met Digital Heritage Online realiseert KU Leuven Bibliotheken een nieuwe troef voor zowel de beheerders als de verschillende groepen gebruikers en liefhebbers van digitaal erfgoed. Meer nog: alle digitale beelden die zich in deze schatkamer bevinden en tot het publiek domein behoren mogen vrij gebruikt worden.

Wil je meer weten?

Lees de blogpost van Enriching Heritage en de blogpost van LIBIS of ga zelf aan de slag met het online zoekplatform van de KU Leuven, Limo.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-10-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)