Een BIS-baan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken: Ward blikt terug

Portret Ward de Wit

De afgelopen 24 weken was Ward de Wit als  beroepsinlevingsstagiair aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. In zijn laatste stageweek blikt hij terug op zijn ervaringen als medewerker in onze organisatie.

Hoe kwam je bij ons terecht?

Na het behalen van een master geschiedenis en een postgraduaat secundair onderwijs was ik er van overtuigd dat ik mijn loopbaan wou starten in de culturele erfgoedsector. Ik beschouwde een betaalde stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als een ideale eerste stap. Ik kreeg de kans om bepaalde vaardigheden bij te schaven, terwijl ik de sector al doende leerde kennen en mijn positie op de arbeidsmarkt versterkte. Deze stage was voor mij extra aantrekkelijk door mijn positieve ervaringen als student met Abraham, de krantencatalogus van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Wat hebben we je laten doen?

Als medewerker bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunde ik de backend van de organisatie: facturatie, onkostennota’s, aankopen van kantoormateriaal,… Op deze manier leerde ik zeer veel over het reilen en zeilen van een vzw in de cultureel-erfgoedsector.

Mijn stage bleef niet beperkt tot het nieuwe kantoor nabij het station van Berchem. Samen met enkele collega’s bezocht ik onder andere de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, KU Leuven Bibliotheken en de Openbare Bibliotheek Brugge. Daarnaast kreeg ik de kans om deel te nemen aan interne en externe vergaderingen en congressen. Zo bezocht ik Informatie aan Zee en de jubileumdag van DBNL en nam ik deel aan projectvergaderingen voor Wijzer Waarderen, MMFC en Abraham 2020.

In mijn half jaar als stagiair verwelkomde onze organisatie heel wat nieuwe medewerkers. Ik zorgde voor de opvolging van de sollicitatieprocedures voor de stagiairs voor MMFC en Abraham 2020. Na afloop van deze sollicitatieprocedures was ik verantwoordelijk voor de eerste kennismaking met de organisatie en de praktische rondleiding.

Als afsluiter van mijn periode bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseerde ik als teambuildingsactiviteit een oriëntatiewandeling door Oud Berchem en het Groen Kwartier.  Het was voor mijn collega’s en mij de ideale gelegenheid om elkaar en de buurt rondom ons nieuwe kantoor nog beter te leren kennen.

Een belangrijk onderdeel van mijn stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken was het project Abraham 2020. Ik werkte onder andere mee aan het verwerken en registreren van aangeleverde gegevens, het uitbreiden van het metadataschema en de analyse en het opschonen van bestaande gegevens in de krantencatalogus. Daarnaast stond ik mee aan de wieg van een collegagroep rond de digitalisering van historische periodieken. Ik ben benieuwd hoe de catalogus verder uitbreidt en evolueert.

Wat heb je bij ons geleerd?

De afgelopen maanden kreeg ik een unieke blik achter de schermen bij een dienstverlenende organisatie in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector. Ik ontdekte welke projecten er werden georganiseerd, welke partners hierbij betrokken werden en welke bijdrage de organisatie levert aan de sector. Ik kreeg de kans om op verscheidene plekken in Vlaanderen de sector beter te leren kennen. Een rode draad door mijn periode bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken was dat ik mezelf beter leerde kennen. Ik werd me bewust van mijn sterke kanten en werkpunten en probeerde hieruit te leren. Ik kreeg daarnaast een concreter beeld van de richting die ik uit wil in mijn loopbaan.

Ik kijk met een zeer positief gevoel terug op de afgelopen maanden en zou ook graag mijn collega’s willen bedanken voor de aangename sfeer en de leuke momenten. Ik hou de website in de gaten op zoek naar updates over de verscheidene projecten en bevestig bij deze mijn aanwezigheid op het jaarlijkse overlegplatform!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-02-2020
  • |
  • Ine Calmeyn (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)