Collegagroep Behoud en Beheer komt voor de vijfde keer samen

Collega's krijgen een rondleiding in de leeszaal van DIVA.

Op dinsdag 26 oktober ontmoetten twintig collega’s uit de collegagroep Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed elkaar bij DIVA te Antwerpen. Het was de eerste keer sinds de kick-off dat de collega’s nog eens in levende lijve tips en ervaringen konden uitwisselen.

Tijd voor ontmoeting

Digitale bijeenkomsten vormen intussen een ingeburgerd en nuttig instrument in ieders vergaderarsenaal, maar niets gaat boven elkaar echt kunnen aankijken en ongedwongen te babbelen zonder eerst je microfoon weer te moeten inschakelen. Daarom maakten we van deze fysieke samenkomst gebruik om elkaar beter te leren kennen, bij te praten en spontaan van gedachten te wisselen over het behoud en beheer van erfgoedcollecties.

Tijdens de speeddate werd meteen duidelijk hoeveel de collega’s elkaar te vertellen hadden. De voorziene tijdspanne tussen de wissels bleek veel te kort en ook tijdens de lunch werd er duchtig verder gepraat. Ook een kijkje nemen in elkaars depots was sinds het uitbreken van de corona-epidemie niet meer gelukt. Blij om weer eens tussen rekken te dwalen werden de collega’s door An Labis meegenomen in het nieuwe DIVA-depot. An vertelde uitgebreid het verhaal van hoe het nieuwe depot tot stand kwam, welke kinderziektes en drempels roet in het eten gooiden en hoe ze hiermee is omgegaan.

Collega's op rondleiding tussen de compactussen in het depot van DIVA

Expertise-uitwisseling

Uiteraard stond ook deze keer het uitwisselen van ervaringen en praktische tips op het programma. Sofie Meuwes van het FotoMuseum liet ons kennis maken met RE-ORG, een methodiek om je depot op orde te zetten die recent ook naar het Nederlands vertaald werd. Aan de hand van een concreet stappenplan helpt RE-ORG je zo efficiënt mogelijk met de beschikbare plaats om te gaan. Zo’n traject is tegelijk een opportuniteit om je collectie beter te leren kennen en een aantal noodzakelijke conserverende ingrepen te doen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan zeker een kijkje op de website van FARO

Muur met witte papieren en post-its om de reorganisatie van het depot visueel voor te stellen (presentatie FoMu)

De Maurits Sabbebibliotheek groeide door de jaren stelselmatig aan door collecties die er in langetermijnbewaring werden gegeven of door de eigenaar aan de bibliotheek werden geschonken. Vanuit deze ervaring ontstond een protocol schenkingen en depot, dat Veronique Verspeurt aan de collega’s voorstelde.  De leidraad somt de belangrijkste aandachtspunten op die de bibliotheek hanteert wanneer kandidaat-schenkers of -inbewaargevers zich aanmelden. Je krijgt ook concrete tips mee. Maak bijvoorbeeld duidelijke afspraken rond timing en kosten of de bestemming van dubbels en zorg zeker voor een officieel document. Zo vermijd je frustraties en geef je de schenker of deponeerder voldoende erkenning.

Lijst met geteste apps om insecten te identificeren; ObsIdentify, iNaturalist, Google Lens ... (presentatie Tine Wouters)

Tine Wouters stelde tot slot de resultaten van het proefproject rond het identificeren van insecten via apps voor. Dit proefproject vloeide voort uit de bijeenkomst van de collegagroep over vervelende beestjes. Vijf collega’s uit de groep testten vier maanden lang verschillende apps uit en beoordeelden hun accuratesse, hun gebruiksvriendelijkheid en hun relevantie binnen een erfgoedcontext. Er blijkt nog veel werk aan de winkel te zijn alvorens camera’s bij onze vallen ons automatisch op de hoogte kunnen houden van de bezoekers in onze depots. De apps zijn immers ontwikkeld voor natuurliefhebbers en hun informatie is vaak niet specifiek genoeg voor gebruik in erfgoeddepots. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Hoe meer erfgoedprofessionals de apps gebruiken, hoe beter ze - dankzij artificiële intelligentie - zullen worden in het identificeren van die vervelende beestjes.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-12-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)