Zoeken: Belangenbehartiging, Denkdag, Discussiedag

1 resultaat

Resultaten

Denk- en discussiedag 'Van erfgoedbelang' | Agendabericht | 12-03-2012

Tajines
04-05-2012

Het voorbije decennium werkte de Vlaamse overheid gestaag aan een beleid voor het cultureel erfgoed. Het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2008, dat momenteel herzien wordt, ‘verenigde’ voor het eerst alle sectoren die werken rond ons cultureel erfgoed in één decreet.

De sector zelf blijft echter verdeeld. Er bestaat geen platform, geen organisatie die alle spelers uit de cultureel-erfgoedsvector samenbrengt. Overleg tussen de verschillende deelsectoren verloopt gefragmenteerd. Van gemeenschappelijke belangenbehartiging is geen sprake.

lees verder