Zoeken: Miraeus Lectures

9 resultaten

Resultaten

Twaalfde Miræus-lezing 'Morris' Book Collecting and the Kelmscott Press' | Agendabericht | 20-09-2011

Portret William Morris
28-09-2011

Op 28 september kan u de twaalfde lezing van de Miræus Lectures bijwonen: the Mirror of Everyday Life: Morris's Book Collecting and the Kelmscott Press, verzorgd door Dr. Yuri Cowan.

lees verder

Dertiende Miræus Lecture 'Medieval Manuscript Production in the Latin West' (Eltjo Buringh, Universiteit Utrecht) | Agendabericht | 11-11-2011

Omslag 'Medieval Manuscript Production in the Latin West'
23-11-2011

In deze lezing behandelt Eltjo Buringh de productie van middeleeuwse manuscripten en hun gebruik in elf regio's van het Latijnse Westen. Met behulp van een uitgebreide bibliotheek en andere informatie werd een steekproef genomen op basis waarvan een statistische analyse van overgeleverde manuscripten kon worden uitgevoerd voor de periode 500–1500. Ook andere data werden benut om verlies-ratio's van dergelijke boeken in het Latijnse Westen te kwantificeren.

lees verder

Veertiende Miræus Lecture 'Preserving the oldest library in Christendom' (Nicholas Pickwoad, Ligatus Research Centre) | Agendabericht | 26-11-2011

Nicholas Pickwoad met een stuk perkament
01-12-2011

In 1996 werd de Saint Catherine Foundation gesticht om geld in te zamelen voor de bewaring van de legendarische bibliotheek van het beroemde Sint-Catharinaklooster op het schiereiland Sinaï in Egypte. Sinds 1998 is professor Nicholas Pickwoad verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het conservatie-project van deze collectie, die meer Byzantijnse en Griekse banden bevat dan om het even welke andere collectie in de wereld.

lees verder

Miræus-lezing 'The British Country House Library' (Marc Purcell) | Agendabericht | 16-01-2013

Bibliotheek van Blickling Hall
23-01-2013

Het is algemeen bekend dat grote aristocratische huizen in heel Europa ooit allemaal waren uitgerust met een imposante bibliotheek. Minder bekend, tenminste in continentaal Europa, is echter dat nog vele honderden van deze bibliotheken bestaan in verscheidene historische huizen in Engeland, Schotland en Wales. Ruim 300 000 boeken uit meer dan 150 bibliotheken zijn overgebleven  en worden beschermd door de National Trust, dat ondanks zijn naam geen overheidsinstelling is, maar een private stichting die werd opgericht in de late negentiende eeuw. lees verder

Miraeus Lecture 'The rise of the publisher: the transformation of the British book trade 1780-1840' (John Feather) | Agendabericht | 17-02-2014

Boekverkoper en klant bij een boekenkast
19-02-2014

Op 19 februari is John Feather te gast op de volgende Miræus lecture in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Hij zal een Engelstalige lezing houden met als onderwerp 'The rise of the publisher: the transformation of the British book trade 1780-1840'.

lees verder

Miræus Lecture 'De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de 16e eeuw' | Agendabericht | 09-04-2015

prof. dr. J.A.A.M. Biemans
22-04-2015

Op woensdag 22 april houdt Jos Biemans in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een volgende lezing in de serie Miræus Lectures: 'De stichting en vorming van de Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de zestiende eeuw: waarheid of fictie?', over het schrijven van een bibliotheekgeschiedenis.

lees verder

Miræus Lecture 'Vlaamse private presses rond 1900' | Agendabericht | 09-04-2015

Portret van William Morris door George Frederic Watts
06-05-2015

Op woensdag 6 mei houdt Paul van Capelleveen een lezing over 'Vlaamse private presses rond 1900. Het ontweken voorbeeld van William Morris' in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Van Capelleveen is conservator moderne gedrukte werken in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland.

lees verder

Miraeus Lecture: The preparation of copy in the hand press period, Stephen Lubell | Agendabericht | 02-05-2017

Denis Diderot: Encyclopédie. Recueil des planches, tome 7. EHC A 21
17-05-2017

Woensdagavond 17 mei kan u de vierendertigste lezing van de Miræus Lectures bijwonen in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Stephen Lubell onderzoekt er aan de hand van drukkershandleidingen en iconografisch materiaal hoe kopij werd voorbereid en gezet in de handpersperiode. 

lees verder

Miraeuslezing 'How did Early Modern publishers make decisions? Business Insights from Christopher Plantin's cost records' | Agendabericht | 18-10-2019

Oude drukken in een boekenkast
12-12-2019

Op donderdag 12 december houdt Mark McConnell (Washington, DC) een lezing in de reeks Miræus Lectures, getiteld 'How did Early Modern publishers make decisions? Business Insights from Christopher Plantin's cost records'

lees verder