Tentoonstelling 'Gedrukte handschriften: schatten uit de kluis'

Sacramentarium van Berthold

Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst werden boeken met de hand geschreven. Dit betekende dat elk boek uniek was en maar op één plaats raadpleegbaar kon zijn. Een groot aantal van deze vooral middeleeuwse manuscripten werd op indrukwekkende wijze door kunstenaars verlucht ofwel gedecoreerd. Dergelijke boeken zijn in feite allemaal kleine ‘musea' van vaak bijzondere kunstwerken. Sommige daarvan verwierven wereldfaam.

Tegenwoordig worden er door gespecialiseerde uitgeverijen exacte kopieën van verluchte handschriften gedrukt en op de markt gebracht. Ook deze zogeheten facsimile's zijn wegens hun complexe productieproces uiterst kostbaar. Dankzij deze gedrukte kopieën worden unica die over de gehele wereld verspreid worden bewaard voor een veel groter publiek toegankelijk gemaakt.

De Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Nederland) beschikt over een schitterende selectie van deze hoogwaardige facsimile's. Deze worden nog tot 3 oktober tentoongesteld. De tentoonstelling schetst een beeld van de ontwikkeling van verluchte handschriften van de laatantieke tijd tot aan het ontstaan van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw. Er is ook een catalogus beschikbaar.

Details
Datum 
03-08-2010 - 29-10-2010
  • Agendabericht
  • |
  • 27-08-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)