Vorming 'Wat te doen bij waterschade?'

Schimmel op boeken ten gevolge van waterschade

De meest voorkomende ramp die een archiefinstelling, erfgoedbibliotheek of documentatiecentrum in Vlaanderen kan overkomen, is overstroming. En bij brand brengt het bluswater vaak ernstiger schade toe dan de brand zelf. Daarom organiseert FARO op 19 november voor verantwoordelijken van archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en documentatiecentra en medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor het documentair erfgoed de workshop Ons geheugen overspoeld! Wat te doen bij waterschade in archieven?. Men wil de deelnemers een aantal essentiële vaardigheden bijbrengen om in dergelijke situaties zo snel mogelijk gerichte acties te ondernemen.

In de voormiddag wordt kort de hele problematiek rond waterschade geschetst. De deelnemers leren hoe waterschade kan worden voorkomen en wat men moet doen als de situatie zich toch voordoet. De namiddag wordt praktijkgerichter ingericht. Iedere deelnemers krijgt de gelegenheid om de opgedane kennis in praktijk te brengen in een aantal concrete situaties.

Docenten zijn Leon Smets en Griet Kockelkoren (consulenten behoud en beheer, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en Ann Deckers, restaurator, FotoMuseum provincie Antwerpen.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van FARO.

Details
Datum 
19-11-2010
  • Agendabericht
  • |
  • 20-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)