Symposium 'The Letter of the Law: Regulation and Censorship of the Book Trade in Early Modern Europe'

Fragment van een gedrukt privilege

Totale persvrijheid heeft nooit bestaan. Zelfs vandaag wordt de verspreiding van ideeën beperkt door een normerend kader. De drijvende kracht achter de regelgeving in het boekbedrijf was niet alleen het verlangen van de machthebbers om hun onderdanen te controleren. De drukkers en boekverkopers speelden zelf ook een actieve rol. Ze realiseerden zich zeer vroeg dat ze regelgeving en censuur als een uitgeversstrategie konden gebruiken.

Het symposium wil de interactie belichten tussen drukkers/boekverkopers en overheden in het regelgevende kader van het boekbedrijf, en focust op gevalstudies uit drie belangrijke centra van boekproductie en distributie in het vroegmoderne Europa: Venetië, Sevilla en Antwerpen. Het symposium is georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij.

Het programma ziet er uit als volgt:

 • 09:30 Registratie, koffie en thee
 • 10:25 Welkomstwoord van Iris Kockelbergh, directeur Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
 • 10:30 Angela Nuovo (Università degli studi di Udine): The development of the privilege system in Venice in the 16th century
 • 11:15 Vragen
 • 11:30 Dirk Imhof (Cambridge University – Munby fellow): Different privileges for various editions: Jan Moretus I's measures against reprints of his editions
 • 12:15 Vragen
 • 12:30 Lunchpauze met vrij bezoek aan de tentoonstelling Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij
 • 14:00 Natalia Maillard Alvarez (European University Institute, Firenze – Marie Curie fellow): An approach to Spanish booksellers’ and printers’ strategies vs. the Inquisition (16th Century)
 • 14:45 Vragen
 • 15:00 Stijn Van Rossem (Universiteit Antwerpen): The privilege is mine. Editorial strategies and the regulation of the book trade in 17th-century Antwerp
 • 15:45 Vragen
 • 16:00 Einde

Inschrijving is verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt tot 45.  Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20,00. Studenten, leden van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, of leden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen betalen slechts € 15,00. Deze prijs omvat de lunch, koffie en het bezoek aan de tentoonstelling.

Gelieve in te schrijven aan de hand van het inschrijvingsformulier (als bijlage bij dit bericht) en te betalen vóór 14 december 2010. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Meer informatie over het symposium, inclusief de abstracts van de lezingen, kan men terugvinden in de Engelstalige folder of op de website van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.

Details
Datum 
20-12-2010
Praktisch
Locatie 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22-23
2000 Antwerpen

 • Agendabericht
 • |
 • 10-11-2010
 • |
 • Eva Wuyts (Histories vzw)