Extra vormingsaanbod FARO rond digitalisering: 'Digitaliseren van audiovisuele objecten'

Digitaliseren en digitaal archiveren. Vormingsaanbod rond digitalisering

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseerde in het najaar van 2010 een uitgebreid vormingsaanbod over digitaliseren en digitaal archiveren.

Als uitbreiding hierop wordt in het eerste kwartaal van 2011 een extra driedaagse module georganiseerd:

 • Module 7: Digitaliseren van audiovisuele objecten (bewegend beeld en geluid)

Meer informatie vindt u op faronet.be.

Programma 

In deze module komen volgende aspecten van het digitaliseren van analoge audiovisuele objecten aan bod:

Voorbereiding

 • Bepalen van doelstellingen en prioriteiten
 • Het maken van beslissingen inzake uitbesteden of niet
 • Het uitklaren van de auteursrechten

Selectie en technische voorbereiding

 • Selectie van het materiaal ter digitalisering
 • Analyse van het bronmateriaal en de vereiste kwaliteit als basis voor de inhoudelijke en contextuele aansturing van de eigenlijke digitalisering: enerzijds het identificeren van de ‘significant properties’ van het origineel en/of het authentiek document en anderzijds het bepalen van de vereisten van de auteur, de collectiebeheerder en de gebruiker als onderdeel van de outputvereisten van het digitaliseringproces
 • Definiëren van de digitaliseringsparameters en de restauratiekeuzes
 • Restauratie van het analoog bronmateriaal en/of het document in gedigitaliseerde vorm

Digitalisering

 • Omzetten van het analoog bronmateriaal naar een digitale vorm volgens de gedefinieerde vereisten en het behoud van kwaliteit en de kosten
 • Verrijken met metadata
 • Inhoudelijke en technische kwaliteitscontrole na digitalisering

Opname en beheer van digitaal archief

 • Samenstellen van de vereiste representaties: digitale masters (bewerkt/onbewerkt), raadplegingskopieën
 • Voorbereiden van de submissie bij een digitaal archief
 • Businessvertaling van het functioneel model dat impliciet in de OAIS-norm vervat zit. De processen opname, beheer en terbeschikkingstelling worden concreet vertaald naar de vereiste processtappen en handelingen voor de lange-termijnarchivering van audiovisuele documenten
Aanvullende informatie 

Docenten: Rony Vissers (Packed), Willem Vanneste (eDAVID), Filip Boudrez (eDAVID).

Voorkennis: Een goede basiskennis van informatica.

Doelgroep: Projectleiders en medewerkers van audiovisuele digitaliseringsprojecten.

Details
Datum 
27-01-2011
Praktisch
Locatie 

FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Tijd 

De cursus beslaat 3 dagen en vindt plaats op donderdag 27 januari, donderdag 3 en woensdag 9 februari 2011 van 9.30 - 17.30 uur.

Max. aantal deelnemers 

20

Uiterste inschrijfdatum 

19 januari 2011

 • Agendabericht
 • |
 • 03-12-2010
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)