Miræus Lecture 'From Devotion to Collection. A European Best-seller and its Users' (Yann Sordet)

Monument voor Thomas a Kempis in Zwolle

Op woensdag 11 mei houdt Yann Sordet in de Vlaamse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de elfde lezing in de serie Miræus Lectures: 'From Devotion to Collection - a European Best-seller and its Users', over de Imitatio Christi van Thomas a Kempis.

De Imitatio Christi (Navolging van Christus) is het belangrijkste boek van Thomas a Kempis, waarin op ongekende wijze de intimiteit van de Godsontmoeting wordt geschetst. Aanvankelijk bedoeld als handboek voor jonge kloosterlingen, hebben talloze christenen in de Imitatio Christi voeding gevonden voor de verdieping van hun geloof. De invloed van deze theologische 'bestseller' duurt tot op de dag van vandaag. Zo behoorden paus Johannes XXIII, Moeder Teresa en de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammersjköld tot de grote fans van deze klassieker uit de christelijke literatuur.

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie

Thomas Hamerken (ca. 1380-1471) werd geboren in Kempen, nabij het huidige Kleef in Duitsland. Op zijn twaalfde verhuisde hij naar Deventer. Daar viel hij al vroeg op door zijn uitstekende beheersing van het Latijn. Op achttienjarige leeftijd trad Thomas in bij de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus in Zwolle. Dit klooster van de 'Broeders en Zusters van het Gemeene Leven' groeide uit tot hét centrum van de Moderne Devotie - een van de meest invloedrijke katholieke hervormingsbewegingen in de 14e en 15e eeuw, geïnspireerd op het gedachtegoed van Geert Groote.

Miræus Lectures

Onder de naam Miræus lectures zijn in 2010-2011 opnieuw vier internationaal gerenommeerde wetenschappers uitgenodigd om een lezing te geven over de boekgeschiedenis van de Nederlanden in internationaal perspectief. De lezingenreeks is een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en geniet de steun van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen.

Yann Sordet

Yann Sordet studeerde geschiedenis en promoveerde aan de Ecole Nationale des Chartes met een bekroond proefschrift over de geschiedenis van de bibliofielie. Na zijn studie aan de École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, werd hij benoemd tot conservator van de Bibliothèque Sainte-Geneviève. Sinds 2011 is Sordet directeur van de Bibliothèque Mazarine. Hij doceert boekgeschiedenis op een aantal instituten, waaronder de beroemde École Nationale Superieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques.

 

Details
Datum 
11-05-2011
Praktisch
Locatie 

Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,  Antwerpen

Tijd 

18:00-19.30 uur

Prijs 

Gratis

  • Agendabericht
  • |
  • 22-04-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)