Tentoonstelling 'Liber Floridus (1121), de wereld in een boek'

Detail uit het Liber Floridus

In het najaar van 2011 wijdt het Gentse museum STAM een tentoonstelling aan het Liber Floridus. Dit middeleeuws handschrift (1100) is afkomstig uit de Sint-Baafsabdij in Gent en geschreven door kanunnik Lambertus van Sint-Omaars. De autograaf wordt bewaard in de Gentse Universiteitsbibliotheek en werd op 27 maart 2008 opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

Lambertus verzamelde in het Liber Floridus de kennis die op dat ogenblik voorhanden was. Zijn focus lag daarbij specifiek op kosmografie, geografie en cartografie, waarbij alles ook visueel werd vertaald in prachtige miniaturen. Op die manier vatte hij de wereldbeelden van zijn voorgangers en tijdgenoten samen. Het resultaat was en is indrukwekkend. Dat de middeleeuwer de wereld als een platte schijf zag, is een van de sterkste historische anomaliën in ons collectief geheugen. Immers, het beeld van de aarde was veel genuanceerder en gevarieerder. De aarde was ook toen al 'rond'!

Het manuscript is al geruime tijd online te consulteren dankzij de inspanningen van de Universiteitsbibliotheek Gent, op de website www.liberfloridus.be. Hier vindt u naast het integraal geditialiseerde handschrift achtergrondinformatie over dit schitterende werk.

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van het STAM.

Details
Datum 
30-09-2011 - 08-01-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 03-02-2011
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)