Studiedag 'Mind the bridge'

Banner studiedag Mind the bridge

Op welke nieuwe manieren kunnen culturele instellingen het publiek bereiken? Hoe kan het publiek een plaats krijgen in de werking van een cultuurorganisatie? En welke rol is er weggelegd voor bemiddelaars ? De studiedag Mind the bridge gaat over bruggen bouwen tussen de cultuursector, bemiddelaars en het publiek.

Op de studiedag zijn organisaties uit binnen- en buitenland te gast die vanuit de praktijk op zoek gingen naar nieuwe vormen van publiekswerking of cultuurbemiddeling. In de voormiddag brengen cultuursocioloog Pascal Gielen en Donald Hyslop, hoofd Community Partnerships van het Londense Tate Modern, een meer theoretische uiteenzetting over culturele bemiddeling. In de namiddag komt de praktijk aan bod in 8 keuzesessies. Stof te over om inspiratie op te doen, te leren en ervaringen uit te wisselen.

Mind the bridge richt zich tot iedereen die werkt rond cultuurparticipatie en op zoek is naar vernieuwende methodieken om andere, of moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken. Ook voor de medewerkers en beleidsactoren uit de erfgoed-, artistieke en culturele sector is deze studiedag een aanrader.

Meer informatie vindt u op de website van Mind the bridge.

 


Details
Datum 
20-09-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 29-06-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)