Workshop 'Short Title Catalogus Vlaanderen 2011'

Oude drukken en STCV-handleiding, STCV-workshop 2010

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert van 7 t.e.m. 10 november 2011 voor de tweede maal een STCV- workshop in de Universiteitsbibliotheek Gent. Gedurende vier dagen kunt u in theorie en praktijk kennismaken met het project Short Title Catalogus Vlaanderen en meer in het bijzonder met de methode die gevolgd wordt bij het maken van de gedetailleerde bibliografische beschrijvingen van oude drukken in de STCV-databank.

Beschrijven van oude drukken

De STCV-workshop richt zich tot wie bezig is met de ontsluiting van oude drukken én tot iedereen die interesse heeft voor het oude boek en graag meer wil leren over de methodes om oude drukken op een correcte manier te beschrijven. De workshop focust weliswaar op de STCV-methode, maar plaatst deze in een bredere boekhistorische context. Daarbij wordt steeds de vraag gesteld hoe allerlei kenmerken van een oude druk op een consequente manier kunnen vertaald worden in een bibliografische beschrijving.

Hoe werd een boek gedrukt en hoe kunnen we dit aflezen en omzetten in een beknopte formule? Wie was er betrokken bij de totstandkoming van een uitgave en waar vinden we gegevens hierover terug? Hoe kunnen we op een sluitende manier een onderscheid maken tussen verschillende edities van een boek? Welke afwijkingen bestaan er tussen verschillende exemplaren en hoe moeten we deze interpreteren en beschrijven?

Voor en door wie?

Deelnemen aan de STCV workshop kan om verschillende redenen interessant zijn. Catalografen en bibliografen van erfgoedbibliotheken, boekhistorici, onderzoekers, bibliofielen en verzamelaars kunnen veel vruchten plukken van een week intensief contact met oude drukken. Ze leren hoe ze de STCV-databank en de STCV-methode kunnen gebruiken als hulpmiddelen bij hun eigen werk of onderzoek, of bij het beheer van hun verzameling.

De STCV-workshop is tevens de eerste stap in de opleiding van tijdelijke STCV-redacteurs die in het kader van samenwerkingsprojecten tussen de Vlaamse  Erfgoedbibliotheek en collectiebeherende instellingen en organisaties ingeschakeld worden om de oude drukken uit 'hun' collectie in de STCV-databank te ontsluiten.

Voor de begeleiding staan drie ervaren bibliografen in: Goran Proot, voormalig STCV-coördinator en nu postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Steven Van Impe, voormalig STCV-projectmedewerker en nu conservator oude drukken van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen, en Diederik Lanoye, STCV-projectmedewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Programma 

Het programma van de workshop bestaat uit een combinatie van theoretische sessies en praktische oefeningen. In de voormiddag worden ondermeer de zonet genoemde vragen toegelicht en wordt de specifieke STCV-aanpak uitgelegd en geïllustreerd.

In de namiddag volgen oefeningen 'met de boeken op tafel'. De theorie wordt dan omgezet in de praktijk. Elke deelnemer werkt in de loop van de week een aantal bibliografische beschrijvingen uit volgens de STCV-methode.

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met de STCV-projectmedewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Diederik Lanoye.

Alle informatie over het STCV-project vindt u in het dossier op deze website.

Details
Datum 
07-11-2011 - 10-11-2011
Praktisch
Locatie 

Universiteitsbibliotheek Gent (routebeschrijving)
Rozier 9, 9000 Gent

Tijd 

De workshop gaat door van 7 tot en met 10 november 2011.

Op maandag 7 november worden de deelnemers ontvangen tussen 9u00 en 9u30. Het programma start die dag om 9u30 en eindigt om 16u30.

Van dinsdag tot en met donderdag start het programma om 9u15 en wordt er afgesloten om 16u30.

Prijs 

€ 140 (lesmateriaal, koffie en lunch inbegrepen)

Max. aantal deelnemers 

Om een optimale begeleiding te garanderen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15. U wacht dus best niet te lang om uw inschrijving te bevestigen.

Uiterste inschrijfdatum 

31 augustus 2011

Inschrijven 

U kan inschrijven door het inschrijvingsformulier (zie bijlage) ingevuld terug te sturen naar stcv@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

  • Agendabericht
  • |
  • 24-06-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)