Symposium 'Bouw een huis voor ons digitaal geheugen'

Op 24 januari 2012 organiseert de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) een symposium over de toekomst van ons digitaal geheugen. De titel van de bijeenkomst is ‘Bouw een huis voor ons digitaal geheugen’.

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) heeft zich als doel gesteld om een landelijk dekkend netwerk aan voorzieningen te ontwikkelen waarbinnen digitale documenten, beelden, films en onderzoeksdata voor de lange termijn bruikbaar gehouden kunnen worden. Het netwerk richt zich in eerste instantie op organisaties in de publieke sector (bibliotheken, musea, archieven, onderzoeksinstellingen).

In 2010 verscheen het rapport van een verkennend nationaal onderzoek, Toekomst voor ons digitaal geheugen. Op basis van dat rapport maakte het bestuur een aantal strategische keuzes in de Strategische agenda 2011-2013. Daarna gingen twee NCDD-werkgroepen aan de slag om te bedenken hoe een dergelijk netwerk, een bijzonder soort ‘huis’, voor ons digitaal geheugen eruit zou kunnen zien: de werkgroep Opslag kijkt naar de (kale) opslag van digitale data en de werkgroep Preservering kijkt naar alles wat er nodig is om die data duurzaam bruikbaar te houden (preservering).

Tijdens dit symposium presenteren de werkgroepen hun tussenrapportages: de eerste analyses zijn uitgevoerd, de ideeën voor de uitvoering zijn geboren. Nu is het tijd om dat alles te toetsen. Daarom nodigt de NCDD vertegenwoordigers van alle belanghebbende organisaties – beslissers én mensen uit de praktijk van preservering – uit om te reageren op de ideeën van de werkgroepen en zo concreet mee te bouwen aan de voorzieningen.

Programma 
 • Welkom, Bas Savenije, voorzitter NCDD
 • Inleiding over het werk van de NCDD-werkgroepen, Inge Angevaare, coördinator NCDD
 • Plenaire presentatie door de werkgroep Opslag
 • Plenaire presentatie door de werkgroep Preservering
 • Break-out sessies: discussies over de plannen van de werkgroepen
 • Plenaire terugkoppeling over de discussies
 • Conclusies, actiepunten
 • Afsluitende receptie
Details
Datum 
24-01-2012
Praktisch
Locatie 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Tijd 

10.30 u – 16.30 u

Prijs 

Deelname is gratis

Uiterste inschrijfdatum 

17 januari

Inschrijven 

Aanmelden is verplicht op www.ncddsymposium.eventbrite.com

 • Agendabericht
 • |
 • 20-12-2011
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)