Vorming 'Start to web 2.0 in 23 dingen'

Logo 'Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk'

Gaat jouw organisatie mee de digitale toer op? Wil je jezelf of jouw organisatie profileren in digitale sociale kringen? Dan kan je niet zonder web 2.0! De Bibliotheekschool Gent organiseert een bijscholing van 40 lesuren waarin de deelnemers ondergedompeld worden in de wijde wereld van web 2.0. Het praktische aspect heeft hierin de bovenhand.

De bijscholing is gebaseerd op de 23 Things die door Helene Blowers (Public Library of Charlotte & Mecklenburg County, USA) werden ontwikkeld voor haar Learning 2.0 programma. Centraal hierbij staan begrippen als ontdekken en proberen, schrijven over en reageren op, delen en spelen.
Er worden in onze 23 Dingen cursus dan ook bewust weinig of geen kant-en-klare stap-voor-stap handleidingen aangeboden, wel uitgebreide introducties, achtergrondliteratuur en vele concrete voorbeelden, alsook ondersteuning via de elektronische leeromgeving.
Gedurende de uren afstandsonderwijs wordt dus een zekere dosis zelfstandigheid en inventiviteit van je verwacht.

Alleen de startsessie en eindbijeenkomst van de cursus vinden plaats in de leslokalen van het CVO VSPW Gent. Het grootste gedeelte verloopt op afstand via het elektronische leerplatform van de school. De coach voorziet een aantal opdrachten van feedback en de deelnemers kunnen van thuis uit of op het werk aan deze opdrachten werken.

Lesdata/lesmoment

De eerste en de laatste sessie zijn telkens contactlessen. Tussen de begin- en einddatum verloopt alles (75% van het totale urenpakket) via het elektronisch leerplatform in afspraak met de begeleider.

De eerste lesdag start om 10u en loopt tot 16u.
De laatste lesdag gaat van 9u tot 12u30 - tenzij anders vermeld in de uitnodiging.

De reeks start op 06/02/2012 en eindigt op 14/05/2012 (contactsessies in Gent)

Details
Datum 
06-02-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 20-01-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)