Symposium 'Gammadesinfectie van papieren erfgoed'

Gevolg van de waterschade (schimmel)

Desinfecteren met gammastralen is niets nieuws. In de farmaceutische-, gezondheids- en voedingsindustrie wordt deze techniek al vele jaren succesvol toegepast. Toepassing van gammastralen op papieren erfgoed dat gedesinfecteerd moet worden, stuitte vaak op bezwaren. De vele studies die waren gepubliceerd spraken elkaar echter tegen. Dit was voor een klein consortium reden om een onderzoeksverzoek bij TNO neer te leggen, waarvan de belangrijkste vraag luidde:  'is de schade aan het materiaal werkelijk zo erg? Zo ja, dan stoppen we met deze methode. Zo nee en kan er geoptimaliseerd worden, dan gaan we deze methode gebruiken!'.

TNO Technical Sciences heeft breed onderzoek gedaan naar behandelde materialen, analysemethoden, en de randvoorwaarden voor het doorstralen. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat niet alleen de dosisgammastraling een belangrijke factor is maar ook de wijze waarop de straling het te behandelen materiaal bereikt. Ofwel, de homogeniteit van de massa van het aangeleverde materiaal. Op 25 april 2012 worden de onderzoeksresultaten uitvoerig besproken en is er ruimte voor vragen en discussies.

Op deze dag doet verder het Vredespaleis verslag van de aanpak van een schimmelexplosie in hun collectie – deze casus uit de praktijk heeft een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek. Tevens wordt aandacht geschonken aan een prototype protocol dat door het consortium is opgesteld. Dit moet de komende tijd met input van het veld verder worden uitgewerkt.

Details
Datum 
25-04-2012
Praktisch
Locatie 

Nationaal Archief Den Haag
De Fruin- en Müllerzaal

  • Agendabericht
  • |
  • 16-04-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)