Studiedag 'Belgische sluikbladen'

De geheime drukkerij van "La Libre Belgique" "Peter Pan" in Luik, 1944.

Naar aanleiding van de lancering van een website met digitaliseerde Belgische sluikbladen uit de beide wereldoorlogen, organiseert het SOMA op 14 december 2012 een studiedag over oorlogspers.

Krantendigitalisering

De site (http://warpress.cegesoma.be) is het resultaat van het grootschalige project, in 2005 geïnitieerd door het federale wetenschapsbeleid, om Belgische kranten digitaal te bewaren en te ontsluiten. Het SOMA richtte zich daarbij op de digitalisering van de clandestiene en de gecensureerde oorlogspers. De Koninklijke Bibliotheek van België kreeg de digitalisering van een dertigtal representatieve nationale krantentitels uit de periode 1830-1950 toevertrouwd.

Op 14 december wordt de nieuwe website over oorlogspers voorgesteld aan het publiek. Aan de lancering wordt meteen een interessante studiedag gekoppeld, met lezingen door zes specialisten ter zake. Het volledige programma van de studiedag kan u terugvinden op de website van SOMA.

Details
Datum 
14-12-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 29-11-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)