Workshop 'Ten strijde met sociale media'

Als bibliotheek, archief of documentatiecentrum wil je je publiek informeren, inspireren, ontspannen, koesteren, opleiden,... Daarbij kun je online guerrilla content inzetten. Dat is inhoud die als een clusterbom ontploft: de boodschap verspreidt zich over het sociale web en zal her en der conversaties uitlokken. VVBAD organiseert daarom deze workshop over het gebruik van sociale media.

Het belangrijkste doel van public relations is immers niet verkoop, maar het bestendigen van een goed imago. Sociale media maken het mogelijk om te bouwen aan ludieke acties die tot interactie leiden. Ze vormen een uitstekend middel om de doelgroep aan te spreken en zelf te laten spreken.

Deze sessie illustreert hoe communicatie via sociale media vorm kan geven aan een consistente digitale identiteit. De nadruk ligt daarbij op de meest gangbare sociale netwerken: Facebook en Twitter. We kijken naar praktijkvoorbeelden uit de sector, maar ook uit andere sectoren. Op die manier krijg je heel wat tips die ook jouw bibliotheek of archief kunnen inspireren tot kleine of grote guerrilla-acties.

De workshop wordt begeleid door Eva Simon.

Details
Datum 
13-06-2014
Praktisch
Locatie 

VVBAD-secretariaat
Statiestraat 179
2600 Berchem

Tijd 

9u30-12u30 (onthaal vanaf 9u00)

Prijs 

50 euro voor VVBAD-leden | 80 euro voor niet-leden

Max. aantal deelnemers 

Er kunnen maximaal 18 mensen deelnemen aan deze workshop.

Inschrijven 

Inschrijven kan via een online inschrijvingsformulier.

  • Agendabericht
  • |
  • 27-05-2014
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)