Miraeus Lecture: The preparation of copy in the hand press period, Stephen Lubell

Denis Diderot: Encyclopédie. Recueil des planches, tome 7. EHC A 21

Woensdagavond 17 mei kan u de vierendertigste lezing van de Miræus Lectures bijwonen in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Stephen Lubell onderzoekt er aan de hand van drukkershandleidingen en iconografisch materiaal hoe kopij werd voorbereid en gezet in de handpersperiode. 

De Miræus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen.

The preparation of copy in the hand press period

In deze lezing wordt nagegaan hoe kopij in de handpersperiode werd voorbereid, en of kopij seriatim werd gezet, dan wel per vorm. Tijdens de lezing wordt een beschrijving gegeven van het beschikbare bewijsmateriaal, zoals drukkershandleidingen en iconografisch materiaal. De spreker zal een poging ondernemen om verschillende aspecten van het drukken met elkaar in verband te brengen die hierop invloed hebben uitgeoefend, zoals de werkomstandigheden en de verlichting in drukkerijen.

Dr Stephen Lubell is book designer en typograaf van beroep. Hij leerde het vak aan de Central School of Art & Design in London en werkte nadien in de uitgeverij in het Verenigd Koninkrijk en in Israël. Hij verkreeg een MA in Book History van het  Institute of English Studies aan de University of London in 2008, en hij behaalde vervolgens een doctoraat aan dezelfde instelling in 2014. Zijn doctoraat betreft een analyse van de notitieboekjes van de zestiende-eeuwse Franse lettersnijder Guillaume I Le Bé. Hij publiceerde arikels over verschillende aspecten van typografie en boekgeschiedenis in het Gutenberg-Jahrbuch, de Journal of the Printing History Society en Visible Language. Momenteel werkt hij als een onafhankelijk onderzoeker en leeft hij in London. Op dit moment werkt hij aan een herziene versie van zijn doctoraatsthesis ter voorbereiding van een publicatie door Brill in Leiden.

Details
Datum 
17-05-2017
Praktisch
  • Tijdstip: 19u00 tot 20u30
  • Locatie: Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
  • Lezing in het Engels
  • Toegang is gratis, maar graag inschrijven via het online formulier
  • Agendabericht
  • |
  • 02-05-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)