Hergebruik: lees de bijsluiter. Infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

De infosessie 'Hergebruik: lees de bijsluiter' is een initiatief van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving i.s.m. de VVBAD en FARO. De deelnemers krijgen een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod.

Het thema zal behandeld worden zowel vanuit het perspectief van overheidsorganisaties (publiekrechtelijke instellingen) als van gesubsidieerde privaatrechtelijke organisaties, in het bijzonder onderwijs- en erfgoedbibliotheken, archieven en musea. Bedoeling is dat de deelnemers dankzij deze sessie een stevig inzicht verwerven in deze thematiek en in het toepassingsgebied van het decreet.

Sinds 2007 kent ons land een regelgeving over het hergebruik van overheidsinformatie. Voor Vlaanderen is het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie van 27 april 2007 van toepassing. Dit decreet werd op 12 juni 2015 aangepast (decreet 2015) om de Vlaamse regelgeving conform de Europese PSI-richtlijn te maken. Daardoor werd deze regelgeving onder meer van toepassing voor bibliotheken, archieven en musea. Verder keurde de Vlaamse regering in 2016 de uitvoeringsbesluiten goed betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en stelde zij een aantal modellicenties op voor hergebruik.

Meer info en analyse over dit decreet en de impact ervan op de werking van cultuur- en onderwijsorganisaties vindt u op de website van SA&S. 

Programma

09u30 Ontvangst met koffie
10u00 Verwelkoming
10u10 Toelichting over de omzetting van de PSI-richtlijn in Vlaanderen. Hoe gaan openbare besturen en overheidsorganisaties om met hergebruik van overheidsinformatie? | Mathias De Schrijver, Vlaamse overheid

Case: lokaal overheidsarchief
11u00
Hoe moeten de gesubsidieerde privaatrechtelijke organisaties het decreet hergebruik van overheidsinformatie interpreteren en toepassen? Wat zijn de gevolgen van dit decreet voor de werking van bibliotheken (onderwijsbibliotheken, erfgoedbibliotheken e.a.), archieven en musea m.b.t. hergebruik van hun (ook digitale) documenten? | advocaat Joris Deene, Everest Law en SA&S

Cases: o.a. Cultuurconnect (Johan Mijs)
12u00 Vragen
12u30 Einde
Details
Datum 
10-10-2017
Praktisch
  • Inschrijven kan via de website van FARO .
  • Inschrijvingsprijs bedraagt €25.
  • Maximum 100 deelnemers.
  • Uiterste Inschrijvingsdatum is 30 september 2017.
  • Locatie: FARO, zaal B - Priemstraat 51, 1000 Brussel.
  • Agendabericht
  • |
  • 26-07-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)