Vierdaagse workshop: Geschiedenis van oude drukken en registratie volgens de STCV-methode

Detailopname van een boek

Bevat jouw collectie boeken gedrukt voor 1801? Wil je meer te weten komen over dit bibliothecair erfgoed en leren hoe je dit soort collecties op een consequente en goede manier kan registreren? De Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseert van 14 tot en met 17 juni 2022 voor de vijfde maal een vierdaagse STCV-workshop, dit keer in de Universiteit Antwerpen. Vier dagen lang  kan je in de theorie én de praktijk kennismaken met de materialiteit van oude drukken en de methode die het project STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek gebruikt bij de gedetailleerde bibliografische beschrijving ervan in de STCV-databank. 

Wat gaan we doen?

Hoewel we ons in de workshop focussen op de STCV-methode plaatsen we de materie in een bredere boekhistorische context. Daarbij stellen we ons steeds de vraag hoe allerlei kenmerken van een oude druk op een consequente manier kunnen vertaald worden in een bibliografische beschrijving:

Hoe werd een boek gedrukt en hoe kunnen we dit vaststellen en omzetten in een beknopte formule? Wie was er betrokken bij de totstandkoming van een uitgave en waar vinden we gegevens hierover terug? Hoe kunnen we op een betrouwbare manier een onderscheid maken tussen verschillende edities van een boek? Welke afwijkingen bestaan er tussen verschillende exemplaren en hoe moeten we die interpreteren en beschrijven?

Het programma van de workshop bestaat uit een combinatie van theoretische sessies en praktische oefeningen. Eerst worden onder meer de zonet genoemde vragen toegelicht en wordt de specifieke STCV-aanpak uitgelegd en geïllustreerd. Daarna volgen oefeningen 'met de boeken op tafel'. We zetten de theorie om in de praktijk. Zo werkt elke deelnemer in de loop van de week een aantal bibliografische beschrijvingen uit volgens de STCV-methode.

Voor wie en door wie?

De STCV-workshop richt zich tot iedereen die zich bezighoudt met de ontsluiting van oude drukken én tot iedereen die interesse heeft voor vroegmoderne boeken en graag meer wil leren over de methodes om ze op een correcte manier te beschrijven. 

Deelnemen aan de STCV-workshop kan om verschillende redenen interessant zijn. Catalografen en bibliografen van erfgoedbibliotheken, boekhistorici, onderzoekers, bibliofielen en verzamelaars kunnen veel vruchten plukken van een week intensief contact met oude drukken. Zo leren deelnemers hoe ze de STCV-databank en de STCV-methode kunnen gebruiken als hulpmiddelen bij hun eigen werk of onderzoek, of bij het beheer van hun verzameling.

De STCV-workshop is tevens de eerste stap in de opleiding van tijdelijke STCV-catalografen die in het kader van samenwerkingsprojecten tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en collectiebeherende instellingen en organisaties ingeschakeld worden om de oude drukken uit 'hun' collectie in de STCV-databank te ontsluiten.

Voor de begeleiding staan drie STCV-projectmedewerkers klaar met raad en daad: Zanna van Loon, Tom Eerkens en Janusz Barwik.

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de workshop kan je contact opnemen met de STCV-projectleider van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Zanna van Loon.

Alle informatie over het STCV-project vind je in het dossier op onze website.

Details
Datum 
14-06-2022 - 17-06-2022
Praktisch
Locatie 

Lokaal S.C.104 in het C-gebouw van de stadscampus Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Tijd 

De workshop gaat door van 14 tot en met 17 juni 2022. We beginnen telkens om 09u00 en eindigen om ca. 17u00.

Prijs 

€ 225 (lesmateriaal, koffie en lunch inbegrepen)

Max. aantal deelnemers 

Om een optimale begeleiding te garanderen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15. Je wacht dus best niet te lang om jouw inschrijving te bevestigen.

Inschrijven 

Je kan je tot en met 31 mei 2022 inschrijven.

  • Agendabericht
  • |
  • 13-04-2022
  • |
  • Janusz Barwik (Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw)