Bijeenkomst collegagroep Handschriften op 9 maart

Op 9 maart 2023 komt de collegagroep ‘Handschriften’ samen. Deze eerste sessie van 2023 zal online plaatsvinden van 10u00 tot 12u30. De collegagroep, die door Vlaamse Erfgoedbibliotheken gefaciliteerd wordt, brengt collega’s uit het werkveld samen om kennis en ervaring te delen rond handschriften. 

Het thema van deze editie is ‘maculatuur’. We starten met een openingspresentatie door professor Remco Sleiderink, onder wiens impuls de afdeling Bijzondere Collecties van de UAntwerpen onlangs een fragment van een Middelnederlands handschrift aankocht. Vervolgens zullen collega’s uit verschillende Vlaamse instellingen de stand van zaken in verband met de ontsluiting en digitalisering van maculatuur in hun eigen collectie toelichten. Ten slotte volgt een discussie over deze thematiek waaraan alle deelnemers kunnen bijdragen. De collegagroep sluit af met een evaluatiemoment en vooruitblik naar de volgende samenkomst op 1 juni.

Programma 
 1. 10u00: Verwelkoming
 2. 10u15: Openingspresentatie door Remco Sleiderink over verwerving van fragmenten door collectiebeherende instellingen
 3. 10u45: Presentaties stand van zaken ontsluiting van maculatuur (An Smets, Evelien Hauwaerts, Yannick Van Loon, Kara Verboven)
 4. 11u15:  Interactief discussiepanel rond ontsluiting van maculatuur
 5. 12u00: Slotbespreking & evaluatiemoment voor de volgende samenkomst
 6. 12u30:  Einde
Details
Datum 
09-03-2023
Praktisch
Locatie 

Online

Tijd 

10u00 tot 12u30

Uiterste inschrijfdatum 

7 maart 2023

Inschrijven 
 • Agendabericht
 • |
 • 19-01-2023
 • |
 • Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)