Opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed aan de Bibliotheekschool Gent

Logo VSPW Gent

Vanaf september 2011 organiseert de Bibliotheekschool Gent de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed. Gedurende twee semesters kan u deelnemen aan zes verschillende modules. Wie elke module met succes afrondt, verkrijgt een Certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed.

De cultureel-erfgoedsector

De Bibliotheekschool Gent organiseert de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed op vraag van en in overleg met de cultureel-erfgoedsector. Het is een heterogene sector waar professionalisering, behoud en beheer, preventieve conservatie, en zorg voor de collecties steeds wederkerende begrippen zijn.

Zowel in erfgoedbibliotheken, depots, archieven als musea wordt de roep om kwalitatieve zorg steeds luider. Deze is immers bepalend voor het bewaren van de collectie voor later. De behoudsmedewerker komt elke dag rechtstreeks in contact met de collecties of archiefbestanden. Het is dan ook van het grootste belang dat hij op de hoogte is van de materialen, van hun eigenschappen en bewaarcondities, van het belang van vroege schadeherkenning en van omgaan met de objecten.

De opleiding

In deze opleiding krijgt u elementaire basiskennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de goede preventieve zorg van het materiële erfgoed. (Het is dus geen cursus voor restauratie!) De opleiding richt zich tot iedereen die momenteel werkzaam is in de sector en instaat voor het behoud en beheer van het roerend erfgoed van zijn instelling.

De opleiding omvat zes modules en 240 lestijden, gespreid over twee semesters. Nadat u alle eenheden met goed resultaat hebt gevolgd, krijgt u het Certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed. De mogelijkheid bestaat ook om u per module in te schrijven.

De kennis en vaardigheden worden op een zo praktisch mogelijke wijze aangebracht. Er zijn studiebezoeken voorzien en een aantal lessen worden georganiseerd in de erfgoedinstellingen zelf, waar u onmiddellijk de verkregen kennis in praktijk kan omzetten. Bij elke module is er op verschillende manieren terugkoppeling naar de eigen werksituatie.

Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van de Bibliotheekschool Gent.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)