Opleiding 'Restauratievakman van boeken en archief'

Krantenmagazijn KU Leuven

Vanaf september start opnieuw de dagopleiding 'Restauratievakman van boeken en archief' bij Syntra West in Brugge, in samenwerking met CORES.

CORES, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief is het resultaat van een een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, en Syntra West. Activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening worden mede met de expertise van deze partners gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

Syntra West biedt vanaf september 2012 terug de professionele opleiding ‘Restauratievakman van boeken & archief’ aan binnen een tweejarig modulair traject. Dit opleidingstraject bestaat uit een pakket praktijkgerichte modules waarbij de cursist de benodigde vakcompetenties verwerft. Wie slaagt in alle modules van de ondernemersopleiding, ontvangt een getuigschrift. Wie tevens de module in bedrijfsbeheer met vrucht beëindigt, verwerft een diploma. De getuigschriften en diploma’s zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door Syntra Vlaanderen. De modules kunnen afzonderlijk of gecombineerd gevolgd worden.

Op zaterdag 25 augustus wordt in de campus van Syntra West te Brugge een infomoment georganiseerd. Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u de website van Syntra West raadplegen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-07-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)