Artikel 'Boeken-EHBO in de praktijk'

De kasten met de behandelde oude drukken in de boekenkluis

In het voorjaar 2012 gingen in de Openbare Bibliotheek Brugge (OBB) 4 bibliotheekmedewerkers en 13 vrijwilligers aan de slag om de collectie historische boeken een nieuw leven in te blazen. De projectcoördinatie lag bij Marijn de Valk, zelfstandig restaurator uit Middelburg en Martine Eeckhout, coördinator bij CORES. Het project 'Boeken-EHBO' had als doel om eenvoudige conserverende behandelingen aan meer dan duizend oude drukken uit te voeren, en een inzicht te verwerven in de materiële staat van deze erfgoedcollectie. Als vuistregel gold dat de reparaties niet langer dan een half uur per boek mochten vergen. Boeken met schades die meer tijd vroegen, werden in afwachting van een latere behandeling zuuvrij verpakt.

In het artikel 'Boeken-EHBO in de praktijk. Eerstelijnsconservering van erfgoedcollecties in de Openbare Bibliotheek Brugge' in META geven boekrestaurator Marijn de Valk en wetenschappelijk medewerker van de OBB Ludo Vandamme meer uitleg bij dit unieke project. Nog nooit eerder werkten in Vlaanderen een dergelijk groot aantal mensen tesamen aan zoveel boeken. Bovendien verschilde het niveau van voorkennis bij de medewerkers dusdanig, wat de noodzaak aan een uitgebreide introductie of vorming en een permanente begeleiding van een boekrestaurator aantoonde. De ervaringen die in dit Brugse project werden opgedaan vormen dan ook een inspiratiebron voor andere bibliotheken die hun erfgoedcollecties op itemniveau willen conserveren.

META, tijdschrift voor bibliotheek & archief vindt u in digitaal formaat op de website van de VVBAD. Het artikel is ook opgenomen in ons documentatie-overzicht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-11-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)