Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed

De Taaluniecommissie Cultureel Erfgoed heeft succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van digitaal erfgoed beter te laten verlopen.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de aanbevelingen in ontvangst genomen en aan de commissie gevraagd ze onder de aandacht te brengen bij de bevoegde bewindspersonen, hun medewerkers en andere belanghebbenden in de erfgoedsector.

Achtergrond

Cultureel erfgoed wordt steeds vaker in een digitale vorm aangeboden aan het grote publiek en aan specifieke doelgroepen zoals het onderwijs en de wetenschap. De online aanwezigheid van 'talig' cultureel erfgoed uit Vlaanderen en Nederland is ook belangrijk voor de positie van het Nederlands in de wereld.

Voor de Nederlandse Taalunie is dit een reden om na te laten gaan hoe Nederlandse en Vlaamse erfgoedprojecten beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Hiervoor werd de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed in het leven geroepen. In deze commissie zetelen organisaties die in de Vlaamse en Nederlandse erfgoedsector een landelijke rol vervullen.

Drie vragen

De commissie heeft eerst onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit grote digitaliseringsprojecten van de afgelopen jaren. Het rapport van dit onderzoek verscheen eind 2014:

Op basis hiervan heeft de commissie succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking bepaald en aanbevelingen geformuleerd voor de bevoegde ministers. Die zijn opgenomen in een tweede rapport, dat deze maand het licht zag:

In 2016 richt de commissie zich op een derde en laatste vraag: Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is

Meer weten?

Voor de Vlaamse erfgoedbibliotheken is stafmedewerker David Coppoolse lid van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Met vragen of opmerkingen over de rapporten kunt u steeds bij hem terecht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-12-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)