Artikel: Krantencatalogus Abraham als praktisch startpunt voor lokale geschiedschrijving

Kranten zijn een belangrijke bron voor wie geïnteresseerd is in de actualiteit van het verleden. Ze geven een blik op de dagelijkse gang van zaken, en dat niet alleen op (inter)nationaal niveau. Lokale geschiedkundigen grijpen graag terug op de vele regionale en plaatselijke kranten die de afgelopen eeuwen verschenen.

Bij een zoektocht naar deze bronnen vormt Abraham. Catalogus van Belgische kranten een ideale ingang. Susanna De Schepper, projectmedewerker bibliografische ontsluiting bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, schreef daarom een artikel om lokale historici op weg te helpen bij het gebruik van deze databank. Dat verscheen in Bladwijzer, het praktijkgerichte magazine over erfgoed van Heemkunde Vlaanderen. Susanna zal de krantencatalogus ook toelichten op de jaarlijkse studienamiddag 'Heemkunde Actueel', op zaterdag 19 november.

het artikel lezen

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-10-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)