Hoe ondervangt u risico's bij digitaliseren van manuscripten?

Manuscript met inktvraag (letters vallen uit het papier)

Middeleeuwse manuscripten lopen risico’s tijdens het digitaliseringsproces. Om ervoor te zorgen dat bij het creëren van een digitale kopie het origineel geen schade oploopt, hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven een checklist voor het digitaliseren van manuscripten ontworpen. Daarbij betrokken ze ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Flexibele aanpak

Rigide richtlijnen staan creatieve oplossingen voor het digitaliseren van manuscripten in de weg. Elk handschrift is immers uniek, zowel qua vorm als inhoud. De checklist dient daarom als voorbeeld voor de restaurator-conservator en kan worden aangepast aan elke specifieke situatie.

Risico's minimaliseren

Het gebruiken van de checklist minimaliseert de risico’s tijdens het digitaliseringsproces. Hij bestaat uit vier delen:

  • Het eerste deel betreft de belangrijkste identificatie-gegevens en gegevens die nodig zijn voor de metadatering.
  • In deel twee wordt de boekband beoordeeld op kenmerken die van invloed kunnen zijn op de manipulatie en digitalisering.
  • Deel drie beschrijft de conditie en kenmerken van het boekblok. Vervolgens wordt bepaald of een manuscript voorbereiding of een conserverings- of restauratiebehandeling nodig heeft en of een conservator-restaurator moet assisteren bij de digitalisering.
  • Tot slot wordt op basis van de eerdere observaties bepaald welke apparatuur het meest geschikt is en welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn.

De checklist is opgenomen in ons documentatieoverzicht:

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-10-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)