Meer dan 44.000 exemplaren in STCV

STCV 12912510

2016 was opnieuw een druk jaar voor de Short Title Catalogus Vlaanderen, met o.a. een STCV-workshop in Leuven. Er werden vorig jaar niet minder dan 2.882 exemplaren toegevoegd aan de databank. Hiervan was zo'n 36% nog nooit eerder beschreven in STCV, waardoor er 1.040 nieuwe beschrijvingen werden aangemaakt. De rest van de boeken werd toegevoegd als bijkomend exemplaar bij een bestaand record.

Samenwerkingsprojecten

Naast het verwerken van de 17de-eeuwse Vlaamse drukken in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen), zijn de resultaten zeker ook te danken aan de vele samenwerkingen. Tijdens 2016 werden er exemplaren verwerkt voor STCV in 22 instellingen: 14 in België en 8 in het buitenland.

Zo zijn er de STCV-projectfases in externe instellingen zoals het Stadsarchief Turnhout en het Museum Plantin-Moretus. De samenwerkingen met het Stadsarchief Oudenaarde, de Plantentuin Meise, en DIVA werden succesvol afgerond. Een nieuwe samenwerking werd opgestart met de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Anderzijds zijn er de bijdragen aan STCV door partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, dit jaar met name de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Provinciale Bibliotheek Limburg, de KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek en de KU Leuvenb Bibliotheken - saBijzondere Collecties.

44.000 exemplaren

Op 31 december 2016 bevatte de STCV-databank in totaal 23.647 editiebeschrijvingen, gebaseerd op 43.983 exemplaren. Begin dit jaar werd de kaap van 44.000 exemplaren overschreden.

Het 44.000ste exemplaar was Bernardus Desirants De praescriptionibus sacro-sanctae eucharistiae ad protestantes nostri temporis, gedrukt in 1690 door Henricus van Overbeke in Leuven. Het beschreven exemplaar wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

De meest geraadpleegde titel vorig jaar was Ziele-spys ofte Christelyke leeringe. Dit werk van P. Verheyen werd tussen 1764 en 1768 gedrukt door Hubert Bincken op de Sint-Katelijnevest in Antwerpen (zie STCV 6935658, STCV 12912510 en STCV 12922024).

Samenstelling van de databank

Hoewel de focus aanvankelijk lag op boeken uit de 17de eeuw, is het criterium voor opname in STCV al enkele jaren veel breder: werken gedrukt in Vlaanderen vóór 1801. Eind 2016 zag de spreiding van de databank er als volgt uit:

  • 6% van het beschreven materiaal werd gedrukt in de 16de eeuw
  • 53% in de 17de eeuw
  • 41% in de 18de eeuw

Samenstelling van de databank

Wilt u weten welke collecties al zijn opgenomen in STCV? Kijk dan op de overzichtspagina. Het volledige jaaroverzicht vindt u hieronder in bijlage.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-02-2017
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)