Overzicht door deelcollecties

Foto van catalogussysteem waardoor deelcollecties zichtbaar worden

Collecties van (erfgoed)bibliotheken kunnen zeer groot en zeer divers zijn. Om vat te krijgen op de eindeloze zee aan volumes en beschrijvingen, is het aangewezen om de verschillende deelcollecties te beschrijven in de catalogus. Herkomstcollecties zijn hiervoor uitermate geschikt: alle publicaties vormen dan één collectie omdat ze allemaal afkomstig zijn van dezelfde schenker of verkoper. Maar ook andere criteria dan herkomst lenen zich hier heel goed toe: publicatietypes (bijv. een deelcollectie van alle kunstenaarsboeken of incunabelen), onderwerp of thema, etc.

Overigens dient het maken van (deel)collectiebeschrijvingen meer doelen dan enkel het krijgen van een globaal overzicht. Het kan de instelling helpen om prioriteiten te stellen en een specifiek beleid uit te tekenen (met het oog op conservering, digitalisering, etc.). Natuurlijk heeft het voor de uiteindelijke gebruiker ook tal van voordelen: deze kan samenhangen en relaties tussen verschillende werken te weten komen, het kan helpen om werken te ontdekken die anders misschien onbekend zouden blijven, enz.

Een mooi voorbeeld van deze praktijk, en de concrete aanleiding voor dit stukje, is te vinden bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Daar wordt momenteel werk gemaakt van het beschrijven van deelcollecties. Zij gingen aan de slag met behulp van het Cometa-model (ontwikkeld door FARO, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en er zijn inmiddels al meer dan honderd deelcollecties te bekijken en te doorzoeken via hun catalogus. Men kan bijvoorbeeld binnen enkele klikken alle boeken uit de schrijversbibliotheek van Hubert Lampo terugvinden. Lees hier de bijdrage van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience waarin duidelijk staat beschreven hoe zij te werk zijn gegaan en hoe u de deelcollecties dadelijk kunt inkijken en doorzoeken.

Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil met Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken bibliotheekcollecties zo volledig mogelijk in kaart brengen. Bibliotheekerfgoed wordt namelijk bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Heel wat van deze soms rijke collecties zijn echter onbekend bij het grote publiek en daar willen we iets aan doen. Collecties zijn al grotendeels in kaart gebracht en ook een reeks deelcollecties. Het updaten van de huidige informatie en het verder aanvullen van de lacunes is echter een permanent proces. De komende tijd staat er een grote update en upgrade van Collectiewijzer gepland. Via onze website houden we u op de hoogte van de vorderingen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 26-09-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)