Het 'Parlement der dingen', de cultureel-erfgoededitie

Draaglint van parlement Bataafse Republiek ca 1798 met opschrift 'Representant'

Voor welk archiefstuk, publicatie, object of praktijk voert u het woord?

Wist u al dat het Groot Onderhoud, op 1 december in Leuven, dit jaar in het teken staat van erfgoed en duurzame ontwikkeling? Maar hoe kunnen we als erfgoedwerkers echt bijdragen tot een duurzamere wereld en toekomst? Bijzonder is dat u dit jaar uw stem in een echt parlement kunt laten horen.

Naar aanleiding van het Groot Onderhoud houdt Faro een ongewoon experiment. Ze willen namelijk het cultureel erfgoed zelf aan het woord laten. U leest het goed. Want:

 • Hoe denkt ons erfgoed over en voelt het zich bij actuele kwesties als klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid en alle daaraan gekoppelde problemen?
 • Hoe ondergaan onze erfgoedobjecten en immateriële cultuuruitingen dit alles? Gelaten? Of hebben ze hier een duidelijke opinie over? Hebben ze ons mensen hierover iets te vertellen?
 • Voelt het erfgoed zich in zijn bestaan bedreigd? Of net niet? En ziet het voor zichzelf een specifieke rol weggelegd in ons gezamenlijk streven naar een duurzame samenleving?

Het is met andere woorden tijd voor een cultureel-erfgoededitie van het ‘Parlement der dingen’

Het concept van een ‘Parlement der dingen’ komt uit de koker van de Franse filosoof-socioloog Bruno Latour. Hij ziet het als een plaats waarin mensen over specifieke kwesties het woord nemen in naam van de ‘speechless’ - de dingen. Het mag op het eerste gezicht vreemd lijken, maar een dergelijk ideeënexperiment laat ons als mensen toe om onze blik te verruimen en verder te kijken dan de belangen van onze eigen soort. Dit parlement is de voorbije jaren al verschillende keren ‘bijeengeroepen’ in Nederland. Wereldwijd zien we trouwens een evolutie naar het geven van rechtspersoonlijkheid aan landschapselementen, dieren, objecten … met het oog op het vrijwaren van hun rechten en belangen. Telkens weer nemen geëngageerde burgers het in woord en daad voor hen op.

Dit is niet vrijblijvend. Ook u kunt een rol opnemen!

Grasduin in uw collectie, depot of in de inventaris van immaterieel cultureel-erfgoedpraktijken en ga op zoek naar dat object, archiefstuk of die praktijk of publicatie waarvoor u het woord wil voeren.

Zoals hierboven reeds aangehaald ligt de focus op duurzaamheidskwesties en mogen het dus zowel ‘dingen’ zijn die zich bedreigd weten als ‘dingen’ die menen dat ze een positief verschil kunnen maken in de toekomst. Laat uw inspiratie de vrije loop, wees creatief en doe vervolgens het volgende:

 1. Schrijf een kort verhaal van maximaal drie tot vier bladzijden (1.500 tot 2.000 woorden) vanuit het perspectief van het door u gekozen object of de door u gekozen praktijk of publicatie. Probeer het op te bouwen als een krachtig beargumenteerd pleidooi dat de aanzet kan vormen voor een nieuw wetsartikel dat u zou willen verdedigen in een echt parlement.
 2. Stuur uw verhaal samen met uw gegevens en een foto van het object of de praktijk in kwestie naar parlementderdingen@faro.be. Doe dit ten laatste tegen 20 november 2017.
 3. Stuur deze oproep door naar andere erfgoedwerkers en -enthousiastelingen. Iedereen mag meedoen. FAR rekent op een massale deelname.

Waarom doet Faro dit?

Ze zullen alle inzendingen lezen en plannen er het volgende mee:

 1. Tijdens het avondgedeelte van het Groot Onderhoud, op 1 december, worden de beste inzendingen live gebracht. Door uzelf of (indien u dat wil) door een geoefende stem. Een reden te meer om tot het eind op het Groot Onderhoud te blijven. De minister van Cultuur zal hierbij aanwezig zijn.
 2. Begin volgend jaar bundelen ze alle inzendingen met foto in een mooie publicatie. Hiermee willen ze als steunpunt letterlijk een stem geven aan het erfgoed in de lopende discussies rond duurzame ontwikkeling. Want ook het erfgoedveld kan en mag niet aan de zijkant blijven staan.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het concept, de specifieke doelstelling van het project of de wijze waarop? Wenst u wel deel te nemen maar weet u niet goed waar te beginnen of welk object/welke praktijk te selecteren? Neem dan contact op met alexander.vanderstichele@faro.be.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 02-11-2017
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)