Miræus Lecture 'De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de 16e eeuw'

prof. dr. J.A.A.M. Biemans

Op woensdag 22 april houdt Jos Biemans in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een volgende lezing in de serie Miræus Lectures: 'De stichting en vorming van de Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de zestiende eeuw: waarheid of fictie?', over het schrijven van een bibliotheekgeschiedenis.

Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam

In de literatuur over de Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam vinden we steevast vermeld, dat de bibliotheek – ten eerste – kort na de Alteratie van 1578 gesticht werd door de nieuwe burgemeesters. Ten tweede lezen we, dat de eerste boekencollectie bestond uit de inbeslaggenomen boeken van de Amsterdamse kerken en kloosters. Ten derde leren we dat de nieuwe bibliotheek gehuisvest werd in de Nieuwe Kerk. Ten vierde moeten we constateren dat er geen officiële documenten zijn waaruit ook maar enigszins geconcludeerd kan worden dat deze gegevens juist zijn. Ten vijfde, de huidige UB bezit een beperkt aantal incunabelen en oude drukken met schenkings- en eigendomsnotities. Daaruit kunnen we de enige zekerheden afleiden die we hebben: er was ooit een stadsbibliotheek en die bevond zich gedurende een bepaalde tijd in de Nieuwe Kerk.

Maar klopt het dat de nieuwe burgemeesters besloten een moderne bibliotheek te stichten in 1578 en die te vullen met geconfisqueerde boeken? Als ik dezelfde wegen zou bewandelen als mijn voorgangers bij het schrijven van een nieuwe geschiedenis van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek en haar voorlopers, dan zou ik niet veel meer en weinig andere dingen kunnen vertellen dan zij deden. Kortom, welke andere bronnen en methoden kan ik gebruiken bij het schrijven van een nieuwe bibliotheekgeschiedenis?

Jos Biemans

Jos A.A.M. Biemans (1951) studeerde in Utrecht Middelnederlandse letterkunde en in Leiden paleografie en codicologie. In 1995 promoveerde hij op een studie over de handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants Spiegel historiael. Een handelseditie van zijn proefschrift verscheen in 1997 te Leuven: Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Van 1990 tot 2010 was hij conservator handschriften bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Thans werkt hij aan een geschiedenis van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Sinds 1981 is hij ook verbonden aan de UvA als docent Boekwetenschap en Handschriftenkunde, sinds 2004 als bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het handgeschreven boek.  Van zijn hand verschenen ruim honderdvijftig publicaties over Middelnederlandse letterkunde, handschriftenkunde en bibliotheekwetenschap.

Details
Datum 
22-04-2015
Praktisch
Locatie 

Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,  Antwerpen

Tijd 

19.00u

Prijs 

Gratis, maar inschrijven is gewenst.

  • Agendabericht
  • |
  • 09-04-2015
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)