Terugblik: een succesvolle editie van de workshop oude drukken

Deelnemer oefenent met het boek in de hand

Van 11 tot 14 juni 2024 organiseerden we de zesde editie van de workshop oude drukken. Dit jaar waren we te gast bij de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, waar tien deelnemers in vier dagen tijd de theorie en de praktijk van het beschrijven van oude drukken leerden kennen. Daarbij ging bijzondere aandacht naar de beschrijvingsmethode die we hanteren bij STCV. De Vlaamse bibliografie van het handgedrukte boek.

Aan de slag

Op de eerste dag maakten de deelnemers, na een korte introductie tot de STCV, kennis met het vroegmoderne gedrukte boek als materieel object en de boekproductie van de 15de tot 18de eeuw. Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) transporteerde de deelnemers terug in de tijd, naar de papiermolens, drukkerijen en boekbinderijen uit de vroegmoderne periode.

Steven Van Impe aan het woord

De tweede dag stond in het thema van collatie. Uit hoeveel bladen bestaat een boek, hoe stel je het formaat vast en hoe beschrijf je de opbouw van het boek in een collatieformule? Na de interactieve les van Joran Proot (Cultura Fonds) gingen de deelnemers zelf aan de slag met een selectie oude drukken uit de Bijzondere Collecties van de KU Leuven.

Donderdag was het weer tijd om formules te ontcijferen, ditmaal de vingerafdruk. Deze op het eerste zicht cryptische codes, bedoeld om op elkaar lijkende edities te onderscheiden, werden tijdens de presentatie van Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) ontleed en daarna schreven de deelnemers er zelf, wederom met oude drukken in de hand. In de namiddag en op de laatste dag kwamen nog titel en auteur, trefwoorden, annotaties en zoekfuncties in STCV aan bod. Toen hadden de deelnemers alle nodig informatie voor een synthese-oefening: een volledige beschrijving van een oude druk maken.

We sloten de week af met een gesmaakt bezoek aan de Bijzondere Collecties, waar conservator Katrien Smeyers enkele bijzondere stukken uit de collectie toonde.

Katrien Smeyers toont een boek met uitslaande plaat

STCV-netwerk

Na vier intense dagen kijken we terug op een geslaagde zesde editie van de workshop oude drukken. Het was bovendien meer dan louter een cursus oude drukken beschrijven. Tijdens de sessies, maar ook bij de lunch- en koffiepauzes leerden de deelnemers elkaar beter kennen. We bespraken het regelwerk, eigen ervaringen met oude drukken en mogelijke samenwerkingen.

Zouden jij of jouw instelling zelf graag samenwerken met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken rond de ontsluiting van je collectie in STCV? Neem vrijblijvend contact op met de STCV-projectleider, Heleen Wyffels.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-06-2024
  • |
  • Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)