Platform Digitale Duurzaamheid

Logo Platform Digitale Duurzaamheid

Digitale informatiebronnen vormen een steeds belangrijker onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar ze dreigen vaak verloren te gaan voor ze als erfgoed kunnen worden erkend. Ze zijn immers heel kwetsbaar tijdens hun hele levensloop, van bij hun creatie tot aan hun raadpleging in de verre toekomst. Veel van de uitdagingen bij de duurzame bewaring en ontsluiting van digitale informatiebronnen overstijgen de mogelijkheden van individuele instellingen en sectoren.

Het Platform Digitale Duurzaamheid Vlaanderen verenigt daarom een brede groep belanghebbenden in de cultureel-erfgoedsector die actief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de langetermijnbewaring en -raadpleging van digitaal cultureel erfgoed. Openheid, samenwerking, het nastreven van collectief voordeel en een leveranciersonafhankelijke benadering zijn daarbij richtinggevende principes.

Doelstellingen

Het platform wil bijdragen aan:

  • het versterken van het probleembewustzijn m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bijdragen aan het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden in de cultuur-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een infrastructuur voor de opslag en het duurzaam beheer van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan diensten en instrumenten m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een structurele financiering voor het bewaren en beheren van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
  • het bijdragen aan goede afspraken in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. de selectie voor de digitale bewaring en digitaliseringacties;
  • het opbouwen en verspreiden van kennis en expertise in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid.

Meer informatie over het Platform Digitale Duurzaamheid vindt u op www.digitaleduurzaamheid.be

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
07-2011 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 13-03-2012