Studiedagen KBR '50 Years of Print: Het Belgisch wettelijk depot wordt 50! Terugblik en vooruitzichten'

Studiedagen Wettelijk Depot KBR

In 2016 viert de Koninklijke Bibliotheek van België de 50ste verjaardag van haar wettelijk depot. Om deze verjaardag te vieren organiseert ze verschillende evenementen, waaronder een colloquium over het wettelijk depot.

Het colloquium, verspreid over twee dagen, heeft een tweevoudig doel: enerzijds wil het aanzetten tot nadenken over een toekomstig elektronisch wettelijk depot, dat momenteel op vrijwillige basis is georganiseerd; anderzijds tracht het de verschillende spelers in de boekensector bewust te maken voor het begrip ‘Belgisch digitaal erfgoed’.

Behandelde thema's

Algemeen richten de studiedagen zich op de volgende thema's:

 • Het elektronisch wettelijk depot;
 • De archivering van internet;
 • Open Access op het federale en het Belgische niveau.

Concreet gaat het om deze sessies:

 • Donderdag 28 april:
  • Sessie 1: Overzicht van de toestand in België
  • Sessie 2: Wat wil / moet / kan men bewaren voor de toekomstige generaties?
  • Sessie 3: Wettelijke en vrijwillige depots in Europa - Overzicht
 • Vrijdag 29 april:
  • Sessie 1: Open Access
  • Sessie 2: Web Archiving en digitale publicaties

Over het Wettelijk depot

In België verwerft en bewaart de afdeling Wettelijk depot sinds 1 januari 1966 alle publicaties verschenen op het grondgebied van België en alle publicaties gepubliceerd in het buitenland door auteurs van Belgische nationaliteit. Daarnaast is de afdeling belast met het toezicht op de uitvoering van de wetgeving op het Wettelijk depot.

Programma 

Verdere details over het programma en de verschillende sprekers vindt u op de website van de KBR terug.

Details
Datum 
28-04-2016 - 29-04-2016
Praktisch
Locatie 

Koninklijke Bibliotheek van België

Kunstberg

1000 Brussel

Tijd 

Op 28 en 29 april 2016, vanaf 9u00.

Prijs 

U kan gratis deelnemen aan de studiedagen.

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en gebeurt via het invulformulier op de website.

Opmerkingen 

Vrij bezoek aan de tentoonstellingen 50 Years of Print en Never judge a book by its cover.

 • Agendabericht
 • |
 • 17-03-2016
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)