Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken gekoppeld aan de Short Title Catalogus Vlaanderen

Logo STCV

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek probeert de databanken die zij ontwikkelt op een zinvolle manier te integreren. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengt het bibliotheekerfgoed van bewaarinstellingen in Vlaanderen en Brussel zo goed mogelijk in kaart. De Short Title Catalogus Vlaanderen is de bibliografie-in-wording van het in Vlaanderen vóór 1801 gedrukte boek. De STCV wordt gerealiseerd aan de hand van beschrijvingen van exemplaren uit Vlaamse bibliotheekcollecties, collecties die ook zijn beschreven in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken.

Doorklikken van de Collectiewijzer naar STCV

Wie een interessante collectie heeft gevonden in de Collectiewijzer, kan vanaf nu via een link in de collectiefiche een lijst van exemplaren in de STCV opvragen. U vindt zo'n link zowel bij collecties die door het STCV-project al volledig werd verwerkt als bij gedeeltelijk ingevoerde collecties. Bij elke collectie wordt in een opmerking vermeld welk deel van de collectie in de STCV aanwezig is.

De STCV-lijst is een overzicht van titels bij de bewaarinstelling. Er staan dus mogelijk ook titels uit andere deelcollecties in het overzicht. U kunt binnen de lijst verder zoeken door op de optie 'Beperk' bovenaan de lijst te klikken en bijkomende zoektermen in gegeven.

Tenslotte is het mogelijk om in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken een overzicht van alle Vlaamse collecties met exemplaren in de STCV op te vragen.

Collectiewijzer en Abraham

Voor Abraham - Catalogus van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan een vergelijkbare koppeling. De datainvoer hiervoor is nog niet voltooid, maar bij sommige collecties kunt u al een link naar krantentitels in Abraham aantreffen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-12-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)