Wegwijs in Vlaamse bibliotheekcollecties (10 jaar Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Student aan de slag met de historische collegedictaten en een laptop

Kent u dat? Door de boeken de bibliotheek niet meer zien? De aard van een bibliotheek komt pas aan het licht als u inzicht kunt krijgen in de onderdelen waaruit de collectie is samengesteld. In het speciale themanummer van De Boekenwereld over de tiende verjaardag van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek wijst stafmedewerker David Coppoolse op het belang van collectiebeschrijvingen.

In de Vlaamse bibliotheekwereld deed de collectiebeschrijving haar intrede in 2006. De voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek begon toen op een gestandaardiseerde manier informatie te verzamelen over de bewaarcollecties van bibliotheken. Vanaf 2010 werden deze collectiebeschrijvingen verzameld in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Daarin zitten vandaag 177 instellingen die bibliothecair erfgoed beheren, met 291 (deel)collectiebeschrijvingen.

Vandaag zijn de gegevens aan een grondige update toe. Daarom zijn investeringen nodig: in verbeterde technologie, in verdere bewustwording in de sector over het belang van deelcollectiebeschrijvingen, in onderlinge samenspraak. Allemaal zaken waar de Vlaamse Erfgoedbibliotheken op dit moment werk van maakt. Wordt vervolgd dus, met Collectiewijzer 2.0.

In de tussentijd kan u alvast het volledige artikel lezen in De Boekenwereld.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-02-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)